prof. Ing.

Miroslav Jícha

CSc.

FSI, EÚ OTTP – profesor

+420 54114 3271
jicha@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1964, strojní inženýr, Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, obor tepelně energetická zařízení
 • 1973, vědecká kandidatura, Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, obor tepelně energetická zařízení
 • 1990, docent oboru termomechanika
 • 1998, profesor v oboru mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1962 - 1964 studentská vědecká síla, strojní fakulta, VUT Brno
 • 1964 - 1967 směnový inženýr, Kombinát Vřesová
 • 1968 - 1969 postgraduální studium, Electricité de France, Chatou, Francie
 • 1967 - 1990 odborný asistent, strojní fakulta, VUT Brno
 • 1990 - 1998 docent, strojní fakulta, VUT Brno
 • 1992 - 1993 Fulbrightovo stipendium, University of Minnesota,USA
 • 1998 jmenován profesorem v oboru mechanika
 • 1997 - 2018 vedoucí odboru termomechaniky a techniky prostředí, fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Pedagogická činnost

Garant předmětů:

 • Přenos tepla a látky

Kurzy CŽV:

 • Nové trendy v chlazení, klimatizaci a diagnostice automobilů pro Autopal-Visteon Nový Jičín a Hluk
 • Nové trendy ve vývoji a diagnostice chladicích zařízení pro Kalttech Kroměříž

Semináře a prezentace:

 • Computational Fluid Dynamics pro Škoda Auto a pro výzkumné centrum Progresivní technologie a systémy pro energetiku PTSE.
 • Transport of aerosols in human airways (LRRI Albuquerque, NM, USA), Iowa State University, Iowa, USA
 • Computational Fluid Dynamics, (Hertofordshire University, UK)
 • Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší, Akreditovaný seminář MV ČR
 • Aerosol transport and deposition in human lungs: models, simulations and measurements, zvaná přednáška, Computational mechanics, 2016, Železná Ruda

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování termofluidní mechaniky. Nejaderná energetika se zaměřením na spotřebu energií v budovách, na techniku prostředí, zejména větrání a na kvalitu vnitřního prostředí v dopravních prostředcích. Počítačové modelování disperse exhalací v městské zástavbě s vlivem dopravy. Problematika trysek a kvality atomizace kapalin (paliva), fyzikální i počítačové modelování. Kompaktní tepelné výměníky s vysokým stupněm rekuperace. Proudění a transport aerosolů v dýchacím traktu člověka, cílená dodávka inhalovaného léčiva. 

Akademické stáže v zahraničí

 • 1968 - 1969 postgraduální studium, Electricité de France, Chatou, Francie
 • 1992 Swansea University, UK
 • 1992 - 1993 Fulbrightovo stipendium, University of Minnesota, Minneapolis, USA
 • 1998 Tennessee University, Cookeville, TN, USA
 • 2003, 2008 Hertfordshire University, UK
 • 2005 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2009 Iowa State University, USA
 • 2012 University of California at Davis

Univerzitní aktivity

 • 1997 - dosud vedoucí odboru termomechaniky a techniky prostředí
 • Člen oborové rady Konstrukční a procesní inženýrství
 • Člen oborové rady Technika prostředí
 • Člen fondu vědy FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • člen výkonného výboru Institute for Liquid Atomization and Spray Systems - Europe, 1996-1998
 • člen výkonného výboru ECBCS International Energy Agency (IEA)
 • člen steering committee Air Infiltration and ventilation center ECBCS IEA
 • člen Českého komitétu IUTAM
 • člen řídícího výboru COST Action 615, Action G3, Action 633, Action P20, Action 0806 Particles, Action MP1404 SimInhale
 • člen ASME, člen Heat Transfer Education Committee
 • člen redakční rady časopisu International Journal of Ventilation
 • člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika
 • člen hodnotícího panelu P101 GAČR, 2009-2012, 2017-2018

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s firmami:

 • Volkswagen, Wolfsburg, Germany
 • MAN Bus & Trucks
 • Philip Morris International, Švýcarsko
 • Evektor
 • Škoda Auto
 • Tenza Brno
 • EKOL Brno
 • Hanon Systems Nový Jičín
 • PBS Velká Bíteš
 • Emerson Climate Technology
 • ZVVZ Milevsko
 • Retia Pardubice
 • Holík International

 

Klíčová slova

Projekty

Projects of 5th, 6th and 7th Framework Program of the EU:

 • RESHYVENT, Demand Controlled Residential Hybrid Ventilation, 2001-2003
 • BRITA_in_PuBs, IP Project Ecobuildings, Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings, 2004-2007
 • iSPACE (innovative Systems for Personalised Aircraft Cabin Environment), 2009-2012
 • Limousine (Limit cycles of thermo acoustic oscillations in gas turbine combustors), 2008-2012
 • DCC+G (Direct Current Components and Grid), projekt programu JU, ENIAC, 2012 - 2014

International Projects:

 • COST Action MP1404, Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
 • COST Action 0806 Particles in turbulence, Numerical modelling of particles in oscillating turbulent flows 
 • COST Action P20, LES method for internal flow with particle wall deposition
 • COST Action 633. Particulate matter: Particulate matter within urban environment: its transport and deposition in urban areas.
 • COST Action 633. Particulate matter: Transport and deposition of PM in human airways.
 • INGO, LA14024, Členství ve výboru „AIVC - The international Air Infiltration and Ventilation Centre
 • Eureka Burner, Industrial burners with the use of effervescent atomisation system to reduce emission load.
 • Eureka Hefreca – High Efficiency Recuperator for Gas Turbines.
 • ME09030, Česko Americký program, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky,

 National Projects:

 • GA 16-23675S, Multiscale laminar, transitional and turbulent accelerating and decelerating flow in human respiratory tract with aerosol transport and deposition

 • TA04031094,Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče

 • GA 13-27505S, Meshfree technique with Large Eddy Simulation for fluid dynamics and computational aeroacoustics
 • TE01020020, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
 • GA 105/11/1339, Porous particle-laden turbulent and laminar oscillating and steady flow in multiple branching
 • GA 101/08/0096, Advanced Large Eddy Simulation modeling of particle-laden turbulent flow and shear driven liquid wall film
 • GA 101/07/0862, Experimental study of fluid dynamics, transport and deposition of aerosol particles in successively bifurcating mini-airways
 • GA 101/06/0750, Two fluid effervescent nozzle with internal mixing
 • LG14024 Členství ve výboru „AIVC - The international Air Infiltration and Ventilation Centre“

Projects of Ministry of Industry and Trade (Tandem, Impuls, Pokrok)

 • FI-IM5/217 „Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny“
 • NETZ – Low emission power unit (in cooperation with PBS, Unis, VUES),
 • Investigation of a new line of thermal chambers (in cooperation with BMT Brno),
 • Application of CFD to flow investigation inside a nuclear reactor (in cooperation with TES Třebíč),
 • Investigation of parallel desulphurisation of flue gases and development of technology for its industrial application (in cooperation with TENZA Brno)

Project of Ministry of Transport

 • Traffic dustiness and its effect on imission load of environment by suspended particles (in cooperation with Transport research centre Brno)

Operational Programme Enterprise and Innovation

 • Development of a new product line of flexographic presses (SOMA Lanškroun),

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

394

Citace ostatní (bez autocitací)

27

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích