Detail projektu

Výzkum metod pro výrobu porézních částic a měření jejich depozice v dýchacím traktu člověka

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Cílem tohoto projektu je test metod pro výrobu porézních částic, které mají velký potenciál při inhalační léčbě jako nosiče léku. U vyrobených částic se bude experimentálně zkoumat jejich depozice v realistickém modelu plic. Data z těchto experimentů budou sloužit pro výpočet depozičních charakteristik a dalších parametrů.

Klíčová slova
porézní částice, usazování částic

Klíčová slova anglicky
porous particles, lung deposition

Označení

FCH/FSI-J-14-2479

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

BĚLKA, M.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; BOIRON, O.; KNAPP, Y.; BAILLY, L. Measurement of Cyclic Flows in Trachea Using PIV and Numerical simulation. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2015. p. 1-4. ISSN: 2100-014X.
Detail

BĚLKA, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ŠTARHA, P.; DRUCKMÜLLEROVÁ, H.; JÍCHA, M. Application of image analysis method to detection and counting of glass fibers from filter samples. AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, vol. 50, no. 4, p. 352-363. ISSN: 0278-6826.
Detail

BĚLKA, M.; LIPPAY, J.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. The regional deposition of inhaled porous particles in the human respiratory airways. Milano, Italy: Italian Aerosol Society, 2015. p. 1 (1 s.).
Detail