doc. Ing.

Miloš Koch

CSc.

FP, ÚI – docent

+420 54114 2683
koch@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Projekty

 • 2023

  Vliv organizační kultury na kybernetickou bezpečnost podnikových informačních systémů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Organizační kultura a její vliv na proces digitální transformace v organizaci., zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Vliv současné pandemie COVID-19 na organizační kulturu a proces digitální transformace v organizacích. , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2019

  Analýza nedostatků informačních systémů ve firmách, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Optimalizace podnikových procesů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2015

  Efektivní využití ICT a kvantitativních metod pro optimalizaci podnikových procesů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Využití ICT a matematických metod při řízení podniku , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2012

  Efektivní ekonomické řízení podniku s ohledem na vývoj globálních trhů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Rozvoj poznatků ke zdokonalování informační podpory ekonomického řízení podniku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Identifikace klíčových oblastí pro posouzení efektivnosti informačních systémů , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Rozvoj podnikatelství, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Trendy ekonomiky a managementu, zahájení: 01.03.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Tvorba studijních podkladů multimediálního charakteru pro technické předměty na FP VUT v Brně, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Progresivní metody a nástroje rozvoje podniku, zahájení: 01.03.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail