Detail projektu

Vliv současné pandemie COVID-19 na organizační kulturu a proces digitální transformace v organizacích.

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Projekt se zaměřuje na současný stav vědeckého poznání v oblasti organizační kultury a digitální transformace v organizacích s cílem identifikovat vliv pandemie COVID-19. Technologická transformace v podobě vyspělých technologií znamená zásadní ovlivnění procesů v podniku. Významné zásahy do pracovního prostředí vyžadují, aby byla organizační kultura upravena a přizpůsobena novým podmínkám současné reality. Cílem projektu je tyto žádoucí změny identifikovat a popsat.

Označení

FP-J-21-7400

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petrová Kateřina, Ing. - hlavní řešitel
Koch Miloš, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Špatenka Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav managementu
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K. Work-life balance in the digital age during COVID-19. In European Forum of Entrepreneurship 2021 (“Viroeconomies — collapse or new business opportunities?”). Prague: Newton College, a. s., 2021. p. 107-116. ISBN: 978-80-87325-42-1.
Detail

KONEČNÁ, Z.; GONI, F.; GHOLAMZADEH CHOFREH, A.; KLEMEŠ, J.; MOHAMMADI, Z.; KHADEMIZADEH, S. Review of Research on Sustainable Education Influenced by the COVID-19 Pandemic. Chemical Engineering Transactions, 2021, vol. 88, no. 1, p. 985-990. ISSN: 2283-9216.
Detail

KONEČNÁ, Z. Boosting Sustainable Digital Education for European Universities: A Case of Sustainable Leadership. Kristiansand, Norway: University of Agder, 2021. p. 1-9.
Detail

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K. The Relationship Between Digital Performance and Production of Greenhouse Gas Emissions in EU Countries: Correlation Analysis and ANOVA Method. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. Česká zemědělská univerzita v Praze GA IN, 2023, vol. 15, no. 1, p. 21-33. ISSN: 1804-1930.
Detail

ŠPATENKA, J. Business Leadership and Project Management Changes due to Global Pandemic Effect. In Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. 2021. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021. p. 263-271. ISBN: 978-80-225-4909-7.
Detail

ŠPATENKA, J.; KOCH, M. Sustainable Development of Companies Using the ERP System as a Fundamental Tool of Digital Transformation. Trends in Economics and Management, 2021, vol. 15, no. 38, p. 61-70. ISSN: 2336-6508.
Detail

ŠPATENKA, J. Evolution of Company Interest in ERP Systems across European Countries. Workshop specifického výzkumu 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská, 2021. p. 139-146. ISBN: 978-80-214-6069-0.
Detail

ROGOWSKA, A.; OCHNIK, D.; KUŚNIERZ, C.; JAKUBIAK, M.; SCHÜTZ, A.; HELD, M.; ARZENŠEK, A.; BENATOV, J.; BERGER, R.; KORCHAGINA, E.; PAVLOVA, I.; BLAŽKOVÁ, I.; KONEČNÁ, Z.; ASLAN, I.; ÇINAR, O.; CUERO-ACOSTA, Y. Satisfaction with life among university students from nine countries: Cross-national study during the first wave of COVID-19 pandemic. BMC PUBLIC HEALTH, 2021, vol. 21, no. 1, p. 1-19. ISSN: 1471-2458.
Detail