Detail projektu

Organizační kultura a její vliv na proces digitální transformace v organizaci.

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Projekt se zaměřuje na digitální transformaci podnikových procesů v souladu s rozvojem organizací a evropským cílem učinit organizace odolnějšími a konkurenceschopnějšími. Organizační kultura je nedílnou součástí firem a má zásadní vliv na úspěšnost implementace digitálních nástrojů. Hlavním cílem je identifikovat vliv organizační kultury na proces digitální transformace a navrhnout rámec pro podporu projektů digitální transformace s ohledem na organizační kulturu.

Označení

FP-J-22-7860

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petrová Kateřina, Ing. - hlavní řešitel
Koch Miloš, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Špatenka Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav managementu
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K. The impact of digital transformation on the country's social progress. Trends in Economics and Management, 2022, vol. 16, no. 40, p. 9-20. ISSN: 2336-6508.
Detail

PETROVÁ, K.; ŠPATENKA, J. The Denison Organizational Culture Survey (Docs): Empirical Review of a Digital Organizational Cultures´ Effectiveness. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2022, vol. 12, no. 2, p. 198-203. ISSN: 2464-6733.
Detail

ŠPATENKA, J.; KOCH, M. Project Management Standards and Their Ability to Adapt to Global Changes. Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. 2022. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2022. p. 262-271. ISBN: 978-80-225-5013-0.
Detail