Detail projektu

Organizační kultura a její vliv na proces digitální transformace v organizaci.

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

O projektu

Projekt se zaměřuje na digitální transformaci podnikových procesů v souladu s rozvojem organizací a evropským cílem učinit organizace odolnějšími a konkurenceschopnějšími. Organizační kultura je nedílnou součástí firem a má zásadní vliv na úspěšnost implementace digitálních nástrojů. Hlavním cílem je identifikovat vliv organizační kultury na proces digitální transformace a navrhnout rámec pro podporu projektů digitální transformace s ohledem na organizační kulturu.

Označení

FP-J-22-7860

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petrová Kateřina, Ing. - hlavní řešitel
Koch Miloš, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Špatenka Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Ústav managementu
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)