Detail projektu

Vliv organizační kultury na kybernetickou bezpečnost podnikových informačních systémů

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá současným stavem poznání v oblasti organizační kultury (OK), kybernetické bezpečnosti (KB) a podnikových informačních systémů (PIS). Cílem je identifikace vztahu mezi OK a úrovní KB PIS. Rámec povědomí o kybernetické a informační bezpečnosti se stává nedílnou součástí náplně práce zaměstnanců, představující nejslabší článek KB. Rostoucí trend kyberútoků zvyšuje motivaci podniků se touto problematikou zabývat a implementovat žádoucí protiopatření.

Označení

FP-J-23-8224

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)
Ústav managementu
- interní (01.01.2023 - 31.12.2023)