doc. Ing.

Miloš Koch

CSc.

FP, ÚI – docent

+420 54114 2683
koch@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloš Koch, CSc.

Publikace

 • 2022

  PODEŠVA, L.; KOCH, M. Comparison of the Most Important Models of Investments in Cyber and Information Security. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2022, roč. 16, č. 39, s. 25-34. ISSN: 1802-8527.
  Detail | WWW

  PODEŠVA, L.; KOCH, M.; MYŠKA, M.; ŠUŇAVCOVÁ, N. The impact of the manufacturing companies’ size on cyber and information security. In 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). U.S.A. Library of Congress. 2022. s. 9329-9337. ISBN: 978-0-9998551-7-1. ISSN: 2767-9640.
  Detail

  ŠPATENKA, J.; KOCH, M. Project Management Standards and Their Ability to Adapt to Global Changes. Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. 2022. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2022. s. 262-271. ISBN: 978-80-225-5013-0.
  Detail | WWW

 • 2021

  PODEŠVA, L.; KOCH, M.; LUHAN, J. INVESTMENT MODELS FOR CYBERSECURITY AND INFORMATION SECURITY OF BUSINESSES – SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. In Managing People and Organizations in a Global Crisis Managing People and Organizations in a Global Crisis. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. 2021. s. 21-27. ISSN: 2286-1440.
  Detail

  PODEŠVA, L.; KOCH, M. Politika informační a kybernetické bezpečnosti ve výrobních firmách v České republice. In Právní, kriminalistické a kybernetické aspekty kybernetické kriminality a bezpečnosti: pocta Vladimíru Smejkalovi. 1. Brno: CERM, 2021. s. 372-380. ISBN: 978-80-7623-065-1.
  Detail

  ŠPATENKA, J.; KOCH, M. Sustainable Development of Companies Using the ERP System as a Fundamental Tool of Digital Transformation. Trends in Economics and Management, 2021, roč. 15, č. 38, s. 61-70. ISSN: 2336-6508.
  Detail | WWW

 • 2019

  KOCH, M.; NOVOTNÁ, V. Analýza nedostatků informačních systémů ve firmách. 2019. s. 1-56.
  Detail

  PODEŠVA, L.; KOCH, M. Mathematical and numerical study of a SIR epidemic model on network with standard incidents. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Transformation of Corporate Business. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019. s. 189-197. ISBN: 978-80-214-5756-0.
  Detail

 • 2018

  KOCH, M.; LUHAN, J.; NEUWIRTH, B. THE PREPAREDNESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES IN THE CZECH REPUBLIC FOR THE USAGE OF CLOUD COMPUTING. In PROCEEDINGS OF THE 12th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE. 2018. s. 84-92. ISSN: 2286-1440.
  Detail

 • 2017

  KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. Information Systems Efficiency Model. Journal of Systems Integration, 2017, roč. 8, č. 3, s. 3-9. ISSN: 1804-2724.
  Detail | WWW

  CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; KOCH, M. The Solution of the System of Differential Equations with Delays as a Model of Economic Equilibrium in Maple. Collected Abstracts of Perspectives of Business and Entrepreneurship Development in Digital Age: Economic, Management, Finance andSystem Engineering from the Academc and Practitioners Views. 1. Brno: Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. s. 39-39. ISBN: 978-80-214-5531-3.
  Detail | WWW

 • 2016

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. The Zefis Portal: Support of Corporate Performance Sustainability in the Information System Area. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Programme and Collected Abstracts (ICEM 2016). Brno: 2016. s. 170-170. ISBN: 978-80-214-5355- 5.
  Detail

  KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. Methodology of Creating Optimal Information Strategies. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Programme and Collected Abstracts (ICEM 2016). Brno: 2016. s. 173-173. ISBN: 978-80-214-5355- 5.
  Detail

 • 2015

  KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. The HOS Method Innovation as a Form of Support of Corporate Sustainability. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam, Netherlands: 2015. s. 1033-1039. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. The Ratio of Outsourced Solutions in Company Information Systems and its Trends. Systémová integrace, 2015, roč. 22, č. 1- 2, s. 90-99. ISSN: 1804- 2716.
  Detail | WWW

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. The Ratio of Outsourced Solutions in Company Information Systems and its Trends. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Brno, Czech republic: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015. s. 49-49. ISBN: 978 80 214 5198 8.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. The Zefis Portal for Information Systems: A Vision for Evaluation as a Path to Sustainability. In Proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growt. Amstrdam, Netherlands: 2015. s. 2311-2317. ISBN: 978-0-9860419-4-5.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; KOCH, M.; KALABIS, P. Corporate Performance Analysis Using the Maple system: Integration of Theory and Practice. Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Brno, Czevh Republic: Faculty of Business and Management Brno University of Technology, 2015. s. 44-44. ISBN: 978 80 214 5198 8.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. Optimizing of Information Systems in Companies: Support of Sustainable Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2015, č. : 10.1016/j.sbsp, s. 842-847. ISSN: 1877-0428.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; HŘEBÍČEK, J.; KOCH, M.; KALABIS, P. Corporate Performance Analysis Using the Maple system: Integration of Theory and Practice. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. první. Brno, Česká republika: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2015. s. 39-52. ISBN: 978-80-214-5226- 8.
  Detail

 • 2014

  KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. Safety Issue Extension of the HOS Method for Information Systems Assessment. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. -. Valencia: IBIMA, 2014. s. 1930-1940. ISBN: 978-0-9860419-2-1.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. Evaluation of Information Systems in Small Enterprises via the ZEFIS Portal. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. -. Valencia: IBIMA, 2014. s. 1910-1923. ISBN: 978-0-9860419-2-1.
  Detail

 • 2013

  KOCH, M. Posouzení efektivnosti informačního systému metodou HOS. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 16, s. 49-56. ISSN: 1802- 8527.
  Detail

  KOCH, M.; NENIČKOVÁ, H. Critical Success Factors for Business Analysis Performance. In The 21st International Business Information Management Association Conference. Vídeň: IBIMA, 2013. s. 365-375. ISBN: 978-0-9860419-0- 7.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. Using the HOS Method for Evaluating the Efficiency of Environmental Information Systems. In Environmental Software Systems. Environmental Software Systems. 10. Germany: Springer, 2013. s. 451-463. ISBN: 978-3-642-41150- 2. ISSN: 1868- 4238.
  Detail

  KOCH, M.; CHVÁTALOVÁ, Z. Information System Efficiency as an Attribute in Environmental Information Systems. In Environmental Software Systems. Environmental Software Systems. 10. Germany: Springer, 2013. s. 31-43. ISBN: 978-3-642-41150- 2. ISSN: 1868- 4238.
  Detail

  CHVÁTALOVÁ, Z.; KOCH, M. Horizontální analýza vyváženosti informačního systému v podniku. In Proceedings 10th Summer School of Applied Informatics. Brno: Nakladatelství Littera 2013, 2013. s. 57-66. ISBN: 978-80-85763-72- 0.
  Detail

 • 2012

  KOCH, M. Verification of selected weak points of information system in terms of other parameters as a part of ICTeffectiveness evaluation. Business Systems & Economics, 2012, roč. 2, č. 1, s. 48-60. ISSN: 2029- 8234.
  Detail

 • 2011

  KOCH, M. Verification of Information System Weak points in the Security Area. International Scientific Conference “ Whither Our Economies, 2011, roč. 1, č. 1, s. 69-76. ISSN: 2029- 8501.
  Detail

 • 2010

  KOCH, M. Level of Support Provided to Users of Information Systems. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 3, s. 89-96. ISSN: 1210- 9479.
  Detail

 • 2009

  MEZNÍK, I.; KOCH, M. Special Database Constructions as Relation Operations. Business, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 121-126. ISSN: 1539- 722X.
  Detail

  DOSKOČIL, R.; KŘÍŽ, J.; KOCH, M. Fuzzy Logic as a Support of Manager Decision Making. Center for Investigations into Information Sytems, 2009, roč. 5., č. 2., s. 1-9. ISSN: 1214- 9489.
  Detail

 • 2008

  KOCMANOVÁ, A.; ŠIMBEROVÁ, I.; MELUZÍN, T.; BARTES, F.; DVOŘÁK, J.; CHALUPSKÝ, V.; JUROVÁ, M.; LUŇÁČEK, J.; KOCH, M.; KONEČNÝ, M.; NĚMEČEK, P.; RAIS, K.; REŽŇÁKOVÁ, M.; ZEMAN, V.; ZICH, R.; ZINECKER, M.; DYDOWICZ, P.; NEUWIRTH, B.; PUTNOVÁ, A.; HERALECKÝ, T. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a Management. 1. Brno: VUT, FP Brno, 2008. s. 1-131. ISBN: 978-80-7204-590- 7.
  Detail

 • 2007

  KOCH, M.; PETRÁŠ, J. Solution to Information Support of Project ESF In.: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions 25. - 26. 5.2007Brno - Rozdrojovice s. 42, 8 s. ISBN 987-80-7204-532- 7. In Akademické nakladatelství CERM, 2007.
  Detail

  MEZNÍK, I.; KOCH, M. n- ary Relation Operations on Databases. In Ninth International Conference - Mathematics Education in a Global Community. Charlotte: The University of North Carolina, 2007. s. 370-376. ISBN: 0-203-93023- 1.
  Detail

 • 2006

  KOCH, M. Simulátor pro podporu rozhodování ve výrobě. In University education focused on economics management. 1. Blansko: Fakulta podnikatelská VUT Brno, 2006. s. 125 ( s.)
  Detail

 • 2005

  KOCH, M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ METODY HOS8 K POSOUZENÍ EFEKTIVNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU FIRMY. In PROGRESSIVE METHODS AND TOOLS OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2005. s. 1-6. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

  KOCH, M. Vybrané aspekty efektivnosti informačních systémů. 2005.
  Detail

 • 2004

  KOCH, M. HOS8 Method as a Tool for Examination of Levels and Efficiency of the Information Systems of Small Companies. In Management, Economics and Business Develepment in the New European Conditions. Brno: 2004. ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

  KOCH, M. Datové a funkční modelování. Datové a funkční modelování. Brno: VUT FP, 2004. ISBN: 80-214-2724- 8.
  Detail

  KOCH, M.; ONDRÁK, V. Informační systémy a technologie. Informační systémy a technologie. Brno: 2004. ISBN: 80-214-2725- 6.
  Detail

  KOCH, M. Informační systémový odhad používající HOS diagram. In Second international conference Small and medium. Sborník. Brno: VUT FP, 2004. s. 48-57. ISBN: 80-214- 121.
  Detail

  DYDOWICZ, P.; KOCH, M.; KŘÍŽ, J.; ONDRÁK, V. Inovace otevřené laboratoře výpočetní techniky. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  KŘÍŽ, J.; KOCH, M. THE EVALUATION OF THE INFORMATION SYSTEMS AS ONE METHOD OF DECREASING RISK. In Proceeding of international academic workshop: Research in Business: new trends for a new Europe. Sevilla - Španělsko: 2003.
  Detail

 • 2002

  DYDOWICZ, P., KOCH, M., ONDRÁK, V., KŘÍŽ, J. Vybavení učebny audiovizuálním datovým projektorem. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu FRVŠ 0044/ 2001. Brno: VUT FP, 2002.
  Detail

  DYDOWICZ, P., KOCH, M. Optimisation of generated fuzzy models. In Small and Medium Firm Management with Computer Support. Sixth Internation Conference. Brno: VUT FP, 2002. s. 14 ( s.)ISBN: 80-86510-56- 5.
  Detail

  KOCH, M. Principles for establishing internet business for small business. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic integration into Wider Europe. Brno: VUT FP, 2002. s. 241- 244 ( s.)ISBN: 80-86510-39- 5.
  Detail

  KOCH, M. Optimalizace akciového portfolia v podmínkách Burzy cenných papíru Praha. 2002.
  Detail

  MALLYA, T.; KOCH, M. Information Systems- Technology Strategy and Sustainability. In Sustainable Development and Global Community. Vol. III. Ontario, Canada: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, 2002. s. 5-10.
  Detail

  KOCH, M. Obchodní a výnosové modely elektronických tržišť na síti Internet. 2002.
  Detail

 • 2001

  DVOŘÁK, J., KOCH, M. Koncepce výuky informatických předmětů na FP VUT. In Sborník příspěvků - Studnice 15.-17.1. 2001. Sborník příspěvků. Brno: Konvoj,spol. s r.o. Brno, 2001. s. 48- 51 ( s.)ISBN: 80-7302-012- 2.
  Detail

  DVOŘÁK, J., KOCH, M. Výuka předmětu "Elektronický obchod". In Sborník příspěvků - Studnice 15.-17.1. 2001. Brno: Konvoj,spol. s r.o. Brno, 2001. s. 17- 20 ( s.)ISBN: 80-7302-012- 2.
  Detail

  KOCH, M., RAIS, K. Global Information Systems: Assessment and efficiency. In Sustainable Development: Theories, Strategies and Global Governance Systems at InterSymp 2001. The International Institute for Advances Studies, c/o University of Windsor,Windsor, Ontario Canada N9B 3P4, 2001. s. ( s.)
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Relevant Questions to the Non Effectivity of Information Systems in Little Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic integration into Wider Europe. Sborník konference. Brno: VUT FP, 2001. s. 237- 240 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  KOCH, M. Relevant Questions to Orgware Creation for Information Systems in Little and Medium Companies. In Small and Medium Firm Management with Computer Support. Sborník konference. Brno: VUT FP, 2001. s. 43- 46 ( s.)ISBN: 80-86510-11- 5.
  Detail

  KOCH, M. Informační systémy a technologie pro kombinované studium. Informační systémy a technologie pro kombinované studium. Brno: VUT FP, 2001.
  Detail

 • 2000

  KOCH, M., DOHNAL, M. Konfrontace množin dat českých nákladů a generálních heuristik. In Small Business in Transforming Economies. Sborník. Blansko: Nottingham Trend University, FP VUT Brno, 2000. s. 7 ( s.)ISBN: 80-85895- 1.
  Detail

  KOCH, M., KEŘKOVSKÝ, M. Softwareový simulátor pro výuku operativního řízení výroby. In Third International Conference on Computer Based Learning. Sborník. Great Britain: De Montfort University, Leicester, 2000. s. 27 ( s.)
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Některé problémy řízení a plánování výroby. In Small Business in Transforming Economies. Sborník. Blansko: Nottingham Trend University, FP VUT Brno, 2000. s. 35 ( s.)ISBN: 80-85895- 1.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Stabilita výrobního plánu v operativním řízení výroby. In Quantitative Methods in Business and Management. 1. Bratislava: Fakulty of Economic Informatics, University of Econ, 2000. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8044- 04.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Počítačová podpora celoživotního vzdělávání. Zpráva. Brno: VUT FP, 2000.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Některé problémy řízení a plánování výroby zrušit. In Small Business in Transforming Economies. Sborník. Blansko: Nottingham Trend University, FP VUT Brno, 2000. s. 305 ( s.)ISBN: 80-85895- 1.
  Detail

  KOCH, M., KEŘKOVSKÝ, M. Simulační software pro podporu výuky řízení výroby. In Computer based learning in science. Sborník. České Budějovice: De Montfort University, Leicester, UK, 2000. s. 386 ( s.)ISBN: 80-901974-.
  Detail

  KOCH, M., ONDRÁK, V., DYDOWICZ, P., KŘÍŽ, J., HAJKR, J. Počítačová podpora celoživotního vzdělávání. 1. Brno: MŠMT, Fakulta podnikatelská VUT Brno, 2000.
  Detail

  KOCH, M., KŘÍŽ, J. Stabilita výrobního plánu v operativním řízení výroby - zrušit. In Quantitative Methods in Business and Management. Sborník. Bratislava: Fakulty of Economic Informatics, University of Econ, 2000. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8044- 04.
  Detail

 • 1994

  KOCH, M.; ONDRÁK, V.; RAIS, K. Rozvoj metod snižování závazků a pohledávek českých firem. 1. Brno: Fakulta podnikatelská VUT Brno, 1994.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.