doc. Ing.

Milan Klapka

Ph.D.

FSI, ÚK OTD – vedoucí odboru

+420 54114 3260
Milan.Klapka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • MAZŮREK, I.; PRAŽÁK, F.; KLAPKA, M.: DiBox; Zkušební převodovka Dibox. Brno, Technická 2, B1/111. URL: http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=81&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=15. (funkční vzorek)
  http://www.uk.fme.vutbr.cz/index.php?akce=81&sekce=vyzkum&ln=cs&stranka=15, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Suspenzor; Univerzální fyzikální model přední nápravy. laboratoř č. B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1120. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1120, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Polygon; Stanice pro měření radiální tuhosti kluzného uložení. laboratoř č. B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1119. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1119, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Klap1; Simulátor mechanického systému. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1046. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1046, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Orbit; Program pro analýzu kmitání ložiska. místnost: B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1038. (software)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1038, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Model; Program pro simulaci radiálního kmitání hřídele. místnost: B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1049. (software)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1049, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.; ROUPEC, J.; STRECKER, Z.: Grammo; Kalibrační zařízení pro inerciální jednotku. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1101. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1101, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.: DynSim1; Dynamický simulátor automobilového diferenciálu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1251. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1251, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: SuperB; Stanice pro měření úhlové charakteristiky. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1241. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1241, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.: Inka3D; 3D inerciální jednotka se záznamem. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1252. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1252, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; STRECKER, Z.; ROUPEC, J.: KlaStRo; Zkušební zařízení pro testování snímačů otáček. místnost A2/412 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=115. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=115, počet stažení: 1
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: Chaos; Programový modul analýzy chaosu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1495. (software)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1495, počet stažení: 1
  Detail

 • STRECKER, Z.; KLAPKA, M.: Sweep; Program na sestavování digitálních signálů pro generátor HP 33120A. místnost A2/409 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=167. (software)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=167, počet stažení: 1
  Detail

 • NEVRLÝ, J.; KLAPKA, M.; BRANDEJS, J.: Zkušební stend rekuperace; Zkušební stend pro výzkum rekuperace pohybové energie vozidel. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO místnost B1/111. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1834. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1834, počet stažení: 2
  Detail

 • MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.: VVR125; Mobilní dynamometr. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1789. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1789, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; ROZSYPÁLEK, T.: DynamoTR1; Software pro řízení zkoušek převodovek DynamoTR1. místnost: B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1848. (software)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1848, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; STRECKER, Z.; ROZSYPÁLEK, T.: HOP TR1; Řídicí panel stanice pro zkoušky převodovek. místnost: B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1844. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1844, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.: SBox9; Stavitelné mikrofonní pole pro měření akustického výkonu. místnost: B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1847. (funkční vzorek)
  http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1847, počet stažení: 1
  Detail

 • NEVRLÝ, J.: Rekuperační modul; Hydrostatický modul pro rekuperaci kinetické energie vozidel. V silničním válci Ammann v sídle firmy Bosch-Rexroth. (funkční vzorek)
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.: TriSphere; Mikrofonní pole pro měření akustického výkonu dle normy ISO 3744. FSI VUT v Brně, Technická 2, místnost B1/110. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=309. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=309, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.; BRANDEJS, J.; PANÁČEK, T.: ValveBlock1; Ventilový blok pro modul hydraulické rekuperace verze 1. Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 2 627 00 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=320. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=320, počet stažení: 2
  Detail

 • KLAPKA, M.; NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.; BRANDEJS, J.; PANÁČEK, T.: ValveBlock2; Ventilový blok pro modul hydraulické rekuperace verze 2. Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 2 627 00 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=321. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=321, počet stažení: 2
  Detail

 • KLAPKA, M.; NEVRLÝ, J.; NĚMEC, Z.; BRANDEJS, J.; PANÁČEK, T.: HRVC-1; Řídicí software modulu pro rekuperaci hydraulické energie. Bosch Rexroth, spol. s r.o. Těžební 2 627 00 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=322. (software)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=322, počet stažení: 2
  Detail

 • NOVÁK, P.; KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; SABO, K.: TriTec_New; Mobilní jednotka pro bezdemontážní diagnostiku tlumení polonápravy vozidla. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 místnost B1/111. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=342. (funkční vzorek)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=342, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; BILÍK, Š.; MAZŮREK, I.: PresForMe; Software pro hodnocení technického stavu závěsu vozidla. místnost: A2/404 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=344. (software)
  http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=344, počet stažení: 1
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; SKUHRAVÝ, P.: TN01000071/04-V4; Tester technického stavu tlumení závěsu motocyklu. místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/394. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/394, počet stažení: 0
  Detail

 • KAŠČÁK, P.; KLAPKA, M.: AK-IN1; Akustický kryt aktuátoru Inova. místnost B1/112 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/409. (funkční vzorek)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/409, počet stažení: 0
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; AL-QUBATI, A.; SKUHRAVÝ, P.: TN01000071/04-V5; Analytický software pro hodnocení technického stavu tlumení motocyklu. místnost: A2/404 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/422/. (software)
  http://intranet.ustavkonstruovani.cz/FileDownload/getProjectPdf/422/, počet stažení: 0
  Detail

 • KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; AL-QUBATI, A.: TN01000071/4-V7; Stabilizátor motocyklu pro tester motocyklových tlumičů. Budova D5 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2. URL: https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/446. (funkční vzorek)
  https://intranet.ustavkonstruovani.cz/file-download/get-project-pdf/446, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.