doc. Ing.

Milan Klapka

Ph.D.

FSI, ÚK OTD – vedoucí odboru

+420 54114 3260
Milan.Klapka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; NOVÁK, P. Experimental verification of the new methodology for assessment of the relative adhesion. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, 2023, roč. 91, č. 4, s. 342-359. ISSN: 0143-3369.
  Detail | WWW

 • 2022

  NAVRÁTIL, V.; GALAS, R.; KLAPKA, M.; KVARDA, D.; OMASTA, M.; SHI, L.; DING, H.; WANG, W.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Wheel Squeal Noise in Rail Transport: The Effect of Friction Modifier Composition. Tribology in Industry, 2022, roč. 44, č. 3, s. 361-373. ISSN: 0354-8996.
  Detail | WWW

  OMASTA, M.; KLAPKA, M.; ROSENDORF, P. Field test report of noise monitoring device for the control of the noise-reduction system. 2022. s. 1-28.
  Detail

  OMASTA, M.; NAVRÁTIL, V.; GABRIEL, T.; GALAS, R.; KLAPKA, M. Design and development of a twin disc test rig for the study of squeal noise from the wheel – rail interface. Applied Engineering Letters, 2022, roč. 7, č. 1, s. 10-16. ISSN: 2466-4677.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  OMASTA, M.; NAVRÁTIL, V.; GALAS, R.; KLAPKA, M. Design of the twin-disc test rig for the study of wheel squeal noise. 10th International Conference on Tribology – BALKANTRIB '20 PROCEEDINGS. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, 2021. ISBN: 978-86-6060-073-0.
  Detail

 • 2018

  HALAMA, J.; KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. Experimental Methodology for Acoustic Diagnostics of Shock Absorbers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 5, s. 1119-1125. ISSN: 1211-8516.
  Detail | WWW

 • 2017

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; KUBÍK, M.; MACHÁČEK, O. Reinvention of the EUSAMA diagnostic methodology. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN, 2017, roč. 4, č. 74, s. 304-318. ISSN: 0143-3369.
  Detail | WWW

  GALAS, R.; OMASTA, M.; KLAPKA, M.; KAEWUNRUEN, S.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise. Tribology in Industry, 2017, roč. 39, č. 2, s. 198-206. ISSN: 0354-8996.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLAPKA, M.; GÁŠEK, M.; RUŠAR, F.; KUBRICKÝ, J.; PAVLÍČEK, D. KONSTRUKCE TESTERU AUTOMATICKÝCH NAPÍNÁKŮ ŘEMENE. Brno: 2017.
  Detail

 • 2016

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O. ANALYSIS OF CAUSES OF FALSE- NEGATIVE EVALUATION OF EUSAMA METHODOLOGY FOR SUSPENSION ASESSMENT. In Engineering mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. s. 282-285. ISBN: 978-80-87012-59- 8.
  Detail | WWW

  PANÁČEK, T.; KLAPKA, M. Reduction of pneumatic tyred roller fuel consumption. Applied Mechanics and Materials, 2016, roč. 821, č. 1, s. 614-619. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  KLAPKA, M.; NOVÁK, P. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 5 rok 2016. Brno: 2016. s. 1-16.
  Detail

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M. Twilight of the EUSAMA diagnostic methodology. MECCANICA, 2016, roč. 52, č. 9, s. 2023-2034. ISSN: 0025-6455.
  Detail | WWW

 • 2015

  KLAPKA, M. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 5 rok 2015. Brno: 2015.
  Detail

  STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M. Influence of MR damper response time on semiactive suspension control efficiency. MECCANICA, 2015, roč. 50, č. 8, s. 1949-1959. ISSN: 0025-6455.
  Detail | WWW

  STRECKER, Z.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; KLAPKA, M. Limiting factors of the response time of the magnetorheological damper. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2015, roč. 47, č. 2, s. 541-550. ISSN: 1383-5416.
  Detail | WWW

  KLAPKA, M.; PANÁČEK, T.; NEVRLÝ, J. Experimental rig for simulation of hydromechanical system with energy regeneration. Engineering Mechanics, 2015, roč. 21, č. 5, s. 305-309. ISSN: 1805- 4633.
  Detail | WWW

  STRECKER, Z.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; MACHÁČEK, O.; KUBÍK, M.; KLAPKA, M. Design of magnetorheological damper with short time response. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, 2015, roč. 26, č. 14, s. 1951-1958. ISSN: 1045-389X.
  Detail

 • 2014

  PANÁČEK, T.; KLAPKA, M.; NĚMEC, Z. Optimization of valve manifold timing sequence using differential evolution algorithm. In Engineering mechanics 2014, Book of full texts. 1. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. s. 468-471. ISBN: 978-80-214-4871-1.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; OTÁHAL, A.; PSOTA, B.; KLAPKA, M. Vibration Testing as a Tool to Optimize the Configuration of the PCBs. In IMAPS Proceedings. 1. San Diego, USA: IMAPS, 2014. s. 50-54. ISBN: 978-0-9909028-0- 5.
  Detail

 • 2013

  Josef Nevrlý, Miroslav Jurík, Zdeněk Němec, Milan Klapka, Štěpán Drha, Tomáš Panáček. Use of experimental stand for research kinetic energy recovery. In The 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2013. s. 195-202. ISBN: 978-80-248-3136- 7.
  Detail

  SZENDIUCH, I.; KLAPKA, M.; PSOTA, B.; OTÁHAL, A. Importance of Vibration Testing for New Technological Solutions. In Proceedings EMPC 2013. 1. Grenoble: IMAPS France, 2013. s. 144-148. ISBN: 978-2-9527467-1- 7.
  Detail

  MAZŮREK, I.; ROUPEC, J.; KLAPKA, M.; STRECKER, Z. Load and rheometric unit for the test of magnetorheological fluid. MECCANICA, 2013, roč. 48, č. 3, s. 631-641. ISSN: 0025- 6455.
  Detail

 • 2012

  ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z.; KLAPKA, M. The Behavior of the MR Fluid During Durability Test. Journal of Physics: Conference Series, 2012, roč. 412, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1742-6588.
  Detail | WWW

 • 2011

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; STRECKER, Z. The analysis of automotive differential vibrations by means of bifurcation diagrams. In Engineering Mechanics 2011, Book of full texts. 1. Prague: Institute of Termomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. s. 287-290. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. Assessment of the stub- shaft sleeve bearing chaotic behavior in automotive differential. In Mechatronics: Recent technological and scientific advances. 1. Berlin: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2011. s. 303-308. ISBN: 978-3-642-23243- 5.
  Detail

 • 2010

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; ROUPEC, J. Radial flexible bearings suitable stiffness estimation. MECCANICA, 2010, roč. 46, č. 2, s. 293-392. ISSN: 0025-6455.
  Detail | WWW

 • 2009

  MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.; ROUPEC, J. Noise Reduction of the Differential Sleeve Bearing. Engineering Mechanics, 2009, roč. 16, č. 2, s. 93-102. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  ROUPEC, J.; MAZŮREK, I.; KLAPKA, M.; ČÍŽ, P. Identification of MR Fluids properties in Mechatronic Damping Elements. In Recent Advances in Mechatronics 2008 - 2009. Berlin, Heidelberg: Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2009. s. 115-120. ISBN: 978-3-642-05021- 3.
  Detail

 • 2008

  KLAPKA, M.; ROUPEC, J.; MAZŮREK, I. Evaluation Method of Sleeve Bearing Noise from Vibrations Data. In International Conference on Fascinating Advancements in Mechanical Engineering Proceedings. Mepco Engg. College - 626005, Sivakasi, Virudhunagar district, Tamilnadu, India: Mepco Schlenck Engineering College Sivakasi, 2008. s. 483-489. ISBN: 978-81-907108-0- 0.
  Detail

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. Analytical software for evaluation of noise emission quality of the sleeve journal bearing. In 31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008 - Sborník přednášek. Academia Centrum UTB, Mostní 5139, Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2008. s. 60-65. ISBN: 978-80-7318-707- 1.
  Detail

  KLAPKA, M.; ROUPEC, J. Roller bearing fatigue test with help of CAN bus and internet. In 49. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 129-132. ISBN: 978-80-7043-718- 6.
  Detail

 • 2007

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. The Behavior Of the Sleeve journal bearing Under External Vibrations. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů. 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 425-432. ISBN: 978-80-227-2708- 2.
  Detail

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; DVOŘÁČEK, P. Automotive Electronic System on Instructional Board. In Sborník příspěvků 48. mezinárodní konference částí strojů a mechanizmů. 2007. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2007. s. 433-436. ISBN: 978-80-227-2708- 2.
  Detail

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I. Vibration behavior of the sleeve journal bearing. In Sborník přednášek 30. mezinárodní konference TD 2007 – DIAGON 2007. 2007. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2007. s. 130-135. ISBN: 978-80-7318-570- 1.
  Detail

  KLAPKA, M.; MAZŮREK, I.; PRAŽÁK, F. Diagnostic and education board of monitoring system. In Sborník přednášek 30. mezinárodní konference TD 2007 – DIAGON 2007. 2007. Zlín: Academia centrum UTB ve Zlíně, 2007. s. 93-96. ISBN: 978-80-7318-570- 1.
  Detail

  MAZŮREK, I.; DVOŘÁČEK, P.; KLAPKA, M. Using Network CAN- BUS for Assessment Transmission Load of Vehicle. In Engineering mechanics. 2007. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Science of Czech Republic, 2007. s. 181-182. ISBN: 978-80-87012-06- 2.
  Detail

  MAZŮREK, I.; PRAŽÁK, F.; KLAPKA, M. Over- crossing test to evaluation of shock absorber. In Recent Advances in Mechatronics. 2007. Heidelberg: Springer Verlag, 2007. s. 425-432. ISBN: 978-3-540-73955- 5.
  Detail

  MAZŮREK, I.; KLAPKA, M. Noise emission of the mechatronic system. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems III. mechatronics. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2007. s. 165-176. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  KLAPKA, M. Studium vibrací kluzného uložení. In sborník prací 47. konference KCMS. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2006. s. 154-157. ISBN: 80-213-1523- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.