doc. Ing.

Milan Klapka

Ph.D.

FSI, ÚK OTD – vedoucí odboru

+420 54114 3260
Milan.Klapka@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005, Ing., Ústav konstruování, Odbor počítačová podpora konstruování, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.
 • 2009, Ph.D., Ústav konstruování, Odbor konstruování strojů, Fakulta Strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně.

Přehled zaměstnání

 • 2009-04-01 - 2009-06-30

  Ústav konstruování, FSI
  Asistent na odboru Konstruování strojů.
  úvazek 100%

 • 2009-07-01 - ...

  Ústav konstruování, FSI
  Odborný asistent na odboru Konstruování strojů.
  úvazek 100%

Pedagogická činnost

 • Konstruování strojů - strojní součásti, 5KS - cvičení
 • Konstruování strojů - převody, 6KT - cvičení
 • Konstruování strojů - mechanismy, 6KM - cvičení
 • Týmový projekt, ZKP - vedení semestrálního projektu

Vědeckovýzkumná činnost

 • Od roku 2005 se zabývá studiem hluku automobilového diferenciálu za provozu a matematickým modelováním tohoto jevu.
 • Od roku 2008 studuje možnosti aplikace metod pro analýzu deterministického chaosu na kluzné uložení automobilového diferenciálu ovlivněného vibracemi motoru.
 • Od roku 2011 se věnuje technické diagnostice. Jedná se zejména o oblast akustiky a vibrací.

Spolupráce s průmyslem

 • 2008, Analýza hluku motocyklu pro firmu Blata
 • 2009, Analýza hluku hořáku pro GCE Chotěboř
 • 2013, Studium provozních stavů plynových ventilů ve spolupráci s firmou Honeywell.
 • 2013, Analýza hluku palubní elektroniky pro firmu Panasonic.

Projekty

 • Postdoktorský projekt GAČR P101/10/P429 s názvem Dynamika a hluk mezně mazaného kluzného ložiska.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

0

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

0