Ing.

Martin Chabičovský

Ph.D.

FSI, LPTP – odborný asistent

+420 54114 3286
chabicovsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Study of cheese cooling by rolls, zahájení: 09.06.2023, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Improvement of plate flatness in HHT3, zahájení: 02.05.2023, ukončení: 31.03.2024
  Detail

  Posouzení proveditelnosti měření pecní atmosféry v krokové peci SJV LO, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Výzkum polymerních výměníků tepla a aplikace dvoufázového proudění, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  Water Spray Cooling Control Study and Advisory Service , zahájení: 02.02.2023, ukončení: 30.09.2023
  Detail

 • 2022

  Tepelné zpracování kolejnic, zahájení: 02.08.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar, zahájení: 01.07.2022, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Work roll cleaning experiments 2022, zahájení: 13.06.2022, ukončení: 15.09.2022
  Detail

 • 2021

  Cooling Control Using Numerical Modelling, zahájení: 13.12.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Study of Rapid Cooling, zahájení: 01.11.2021, ukončení: 28.10.2022
  Detail

  Research on Quenching section HHT3, zahájení: 15.06.2021, ukončení: 30.06.2023
  Detail

  termočlánková nastavení plynule litého předlitku (vsázky) na karuselové peci tratě VM provozu - renovace ochranného krytu, zahájení: 17.03.2021, ukončení: 15.12.2021
  Detail

  FW03010151, Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Study of cooling tests of steel sheets specified by the partner, zahájení: 29.10.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  ReduHeatLoss - Reduction of heat losses in hot rolling, zahájení: 01.07.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  New Quenching System at hot rooling mill phase AMAG Rolling GmbH, zahájení: 04.03.2020, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Aplikace dvoufázového proudění na chlazení a čištění kovových povrchů, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Optimization of work roll cooling in finishing mill, zahájení: 04.01.2019, ukončení: 30.06.2019
  Detail

 • 2017

  Studie termočl., měření 2 ks špalků z plynule litých předlitků. Studie výpočtů koeficientů přestupu tepla pro trysky., zahájení: 21.08.2017, ukončení: 30.09.2017
  Detail

  návrh úpravy sekundárního chlazení ve IV. zóně, ZPO č.1, zahájení: 28.07.2017, ukončení: 15.09.2017
  Detail

  Local Heat Transfer of Spray ad Staying Water on a Plate, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Parametry dvoufázového proudění ovlivňující chlazení pevných povrchů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Studie HTC koeficientů dle specifikace zadavatele, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Investigation for Uniform Cooling Methods Using Laminar and Spray Nozzles , zahájení: 01.01.2017, ukončení: 04.03.2017
  Detail

 • 2014

  Vliv oxidu na přenos tepla, na výsledné materiálové vlastnosti a na mikrostrukturu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail