Ing.

Martin Chabičovský

Ph.D.

FSI, LPTP – odborný asistent

+420 54114 3286
chabicovsky@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Martin Chabičovský, Ph.D.

Životopis

Přehled zaměstnání

Datum

1. 2. 2013 - současnost

pozice

Výzkumník, technik

Jméno a adresa zaměstnavatele

Laboratoř přenosu tepla a proudění, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno (Česká Republika)

Zaměření práce

Experimentální výzkum v oblasti materiálových vědy a přenosu tepla, Plánování a příprava experimentů pro měření intenzity chlazení, Příprava a modifikace zkušebních zařízení, vyhodnocení měření a statistické zobecňování získaných dat, Numerické modelování/simulace procesů chlazení, výzkum vrstvy oxidů, tepelné zpracování ocelí, návrh a výroba senzorů pro měření teplot, měření teplot v provozu válcovny trub

Vědeckovýzkumná činnost

  • Vědeckovýzkumná činnost je hlavně zaměřena na řešení problematiky přenosu tepla s aplikacemi v hutnictví, ocelářství a tváření kovů za tepla.
  • Výzkum je realizován převážně ve spolupráci s průmyslem, případně za podpory domácích nebo zahraničních grantů.

Akademické stáže v zahraničí

Datum

Typ získané kvalifikace

Jméno a adresa organizace

16.7. 2012 – 19.7. 2012

Školení – výroba oceli a proces válcování

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice

Slovak Republic

   

Datum

Typ získané kvalifikace

Jméno a adresa organizace

09.09. 2013 – 15.12. 2013

Tříměsíční stáž ve výzkumném oddělení firmy

Fives Stein, R&D department

108-112 Avenue De La Liberte, 94700 Maisons-Alfort, France

Spolupráce s průmyslem

Hlavní partneři:

  • Třinecké železárny, Czech republic
  • Fives Stein, France
  • POSCO, Korea
  • Danieli, Italy
  • Siemens, Italy

Projekty

Řešitel či spoluřešitel následujících grantů

  • Interní grant FSI: Vliv oxidu na přenos tepla, na výsledné materiálové vlastnosti a na mikrostrukturu, 01.01.2014 - 31.12.2016, FSI-S-14-2437
  • Interní grant FSI: Parametry dvoufázového proudění ovlivňující chlazení pevných povrchů, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  • MPO TRIO: FV10253, Výzkum a vývoj progresivních mikrolegovaných materiálů pro teplotně řízené válcování a ochlazování s následným zušlechtěním bezešvých trub pro použití v oblasti OCTG a strojním průmyslu, zahájení: 01.10.2016, ukončení: 31.12.2018

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

84

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

76