Detail projektu

Aplikace dvoufázového proudění na chlazení a čištění kovových povrchů

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

O projektu

Projekt vychází z předcházejícího experimentálního výzkumu prováděného v Laboratoři přenosu tepla a proudění. Na pracovišti jsou dlouhodobě studovány chladicí účinky proudu kapaliny při dopadu na horký povrch. Díky systematickému vývoji experimentální metodiky a rozvoji invertních úloh bylo popsáno mnoho parametrů ovlivňujících jak chladicí, tak i abrazivní účinky proudu kapaliny.

Označení

FSI-S-20-6478

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

GLUSHKOV, D.O.; FEOKTISTOV, D.V.; KUZNETSOV, G.V.; BATISCHEVA, K.A.; KŮDELOVÁ, T.; PAUSHKINA, K.K. Conditions and characteristics of droplets breakup for industrial waste-derived fuel suspensions ignited in high-temperature air. FUEL, 2020, vol. 265, no. 1, p. 1-13. ISSN: 0016-2361.
Detail

VAKHRUSHEV, A.; KARIMI-SIBAKI, E.; WU, M.; LUDWIG, A.; NITZL, G.; TANG, Y.; HACKL, G.; WATZINGER, J.; BOHÁČEK, J.; KHARICHA, A. On modelling conjugated heat transfer in the thin slab CC mold and solid shell formation under the applied EMBr. 2022. p. 1-6.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; VAKHRUSHEV, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. A volume of fluid (VOF) method to model shape change during electrodeposition. ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 2020, vol. 112, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1388-2481.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H.; KOMÍNEK, J.; RAUDENSKÝ, M. Spray cooling heat transfer above leidenfrost temperature. Metals, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-16. ISSN: 2075-4701.
Detail

POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. ENERGY-EFFICIENT COOLING AND HYDRAULIC DESCALING SYSTEMS. METALLURGIST, 2020, vol. 64, no. 7-8, p. 729-740. ISSN: 0026-0894.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H.; LUKS, T.; RAUDENSKÝ, M. Heat Transfer Correlations for Secondary Cooling in Continuous Casting. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2020, vol. 11, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1611-3683.
Detail

POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ. METALLURGIST, 2019, roč. 1, č. 8, s. 6-13. ISSN: 0026-0894.
Detail

KLEPIKOV, D.; KŮDELOVÁ, T.; PAUSHKINA, K.; STRIZHAK, P. Additives to Coal-Based Fuel Pellets for the Intensification of Combustion and Reduction in Anthropogenic Gas Emissions. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 19, p. 1-18. ISSN: 2076-3417.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BARTULI, E.; KUZNETSOV, G.V.; FEOKTISTOV, D.V.; ORLOVA, E.G.; ZYKOV, I.Y.; ZHUIKOV, A.V. Dynamic characteristics of water spreading over laser-textured aluminum alloy surfaces. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2020, vol. 603, no. 125253, p. 1-11. ISSN: 0927-7757.
Detail

HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOMÍNEK, J. Heat treatment of thin sheets, research methodology to design a cooling system. 28th International Conference on Metallurgy and Materials, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 258-264. ISSN: 2694-9296.
Detail

GUZEJ, M.; ZACHAR, M.; KOMÍNEK, J.; KOTRBÁČEK, P.; BRACHNA, R. Importance of Melt Flow Direction during Injection Molding on Polymer Heat Sinks’ Cooling Efficiency. Polymers, 2021, vol. 13, no. 8, p. 1-13. ISSN: 2073-4360.
Detail

KHARICHA, A.; KARIMI-SIBAKI, E.; VAKHRUSHEV, A.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J.; WU, M. Hydrodynamically enhanced electrochemical mass transfer on the surface of an electrically conductive droplet. HEAT AND MASS TRANSFER, 2021, vol. 57, no. 7, p. 1-9. ISSN: 0947-7411.
Detail

LEE, T.; LEE, J.; PARK, J.; BELLEROVÁ, H.; RAUDENSKÝ, M. Reconstructive Mapping from Sparsely-Sampled Groundwater Data Using Compressive Sensing. International Journal of Geographical Information Systems, 2021, vol. 13, no. 3, p. 287-301. ISSN: 0269-3798.
Detail

BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Remote Cooling of Rolls in Hot Rolling; Applicability to Other Processes. Metals, 2021, vol. 11, no. 7, p. 1-7. ISSN: 2075-4701.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; ABDI, M.; VAKHRUSHEV, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. A Numerical Study on the Influence of an Axial Magnetic Field (AMF) on Vacuum Arc Remelting (VAR) Process. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 2021, vol. 52, no. 3, p. 1-9. ISSN: 1073-5615.
Detail

KOMÍNEK, J.; LUKS, T.; POHANKA, M.; HWANG, J. Y. Influence of Segmented Rolls on Homogeneity of Cooling in Continuous Casting. Metals, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-11. ISSN: 2075-4701.
Detail

MRÁZ, K.; BOHÁČEK, J.; RESL, O.; CHABIČOVSKÝ, M.; KARIMI-SIBAKI, E. Thermal conductivity of porous oxide layer: A numerical model based on CT data. Materials Today Communications, 2021, vol. 28, no. 102705, p. 102705-102705. ISSN: 2352-4928.
Detail

VAKHRUSHEV, A.; KHARICHA, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; TANG, Y.; HACKL, G.; NITZL, G.; WATZINGER, J.; BOHÁČEK, J. On Modelling Parasitic Solidification Due to Heat Loss at Submerged Entry Nozzle Region of Continuous Casting Mold. Metals, 2021, vol. 11, no. 9, p. 1-20. ISSN: 2075-4701.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. A Numerical Investigation on the Electrochemical Behavior of CaO and Al2O3 in the ESR Slags. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE, 2020, vol. 51, no. 3, p. 871-879. ISSN: 1073-5615.
Detail

RESL, O.; POHANKA, M. Influence of the remaining water layer on the cooling of moving steel surfaces. In Metal. 28th International Conference on Metallurgy and Materials. Tanger, 2021. p. 288-293. ISBN: 978-80-87294-99-4. ISSN: 2694-9296.
Detail

CHABIČOVSKÝ, M.; RESL, O.; KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M. Intensification of the secondary cooling by the presence of the oxide layer on the steel slab surface. Italy: Associazione Italiana di Metallurgia, 2021. p. 1-8. ISBN: 978-88-98990-24-5.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; VAKHRUSHEV, D.; WU, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J. Investigation of effect of electrode polarity on electrochemistry and magnetohydrodynamics using tertiary current distribution in electroslag remelting process. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2021, vol. 28, no. 12, p. 1551-1561. ISSN: 1006-706X.
Detail

BRACHNA, R.; KOMÍNEK, J.; GUZEJ, M.; KOTRBÁČEK, P.; ZACHAR, M. Numerical Computation of Anisotropic Thermal Conductivity in Injection Molded Polymer Heat Sink Filled with Graphite Flakes. Polymers, 2022, vol. 14, no. 16, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
Detail

POHANKA, M.; RESL, O. NOZZLE ORIENTATION EFFECT ON THERMAL CROWN AND STRESS IN THE WORK ROLL. 2022. p. 1-5.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M. Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování a hydraulické odstranění okují. Hutnické listy, 2022, roč. 75, č. 3-4, s. 4-8. ISSN: 0018-8069.
Detail

KÁN, M.; TURŇA, J.; MOJŽÍŠ, M.; PATIN, L.; KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H. THE ANALYSIS OF THE ROLLS COOLING AT PUSH BENCH IN ROLLING MILL PLANT ŽP A.S. Journal of Metallic Materials, 2022, vol. 74, no. 1, p. 4-8. ISSN: 2657-747X.
Detail

KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.; RESL, O.; BELLEROVÁ, H. Influence of water temperature on spray cooling at high surface temperatures. Applied Thermal Engineering, 2022, vol. 216, no. 119074, p. 1-10. ISSN: 1359-4311.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; KHARICHA, A.; ABDI, M.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J.; VAKHRUSHEV, A.; PREISS, B.; WU, M. Numerical modeling and experimental validation of the effect of arc distribution on the as-solidified Ti64 ingot in vacuum arc remelting (VAR) process. Journal of Materials Research and Technology, 2022, vol. 19, no. červenec, p. 183-193. ISSN: 2238-7854.
Detail

KARIMI-SIBAKI, E.; LUDWIG, A.; BOHÁČEK, J.; KHARICHA, A.; VAKHRUSHEV, A.; PEYHA, M.; WU, M., PREISS, B. Experimental and numerical investigations of arc plasma expansion in an industrial vacuum arc remelting (VAR) process. Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, p. 1-14. ISSN: 2045-2322.
Detail

BELLEROVÁ, H.; POHANKA, M.; RESL, O. HEAT LOSSES OF BLOOM IN THE HOT ROLLING PROCESS. In Sborník z konference Metal 2022. 2022. p. 182-186. ISBN: 978-80-88365-06-8.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Chladicí zařízení pro válcovací stolici. 309026, patent. (2021)
Detail