Detail projektu

Cooling Control Using Numerical Modelling

Období řešení: 13.12.2021 — 31.12.2022

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2021-12-13 - 2022-12-31)

O projektu

Cooling Control Using Numerical Modelling - 3D simulations will be conducted includin flatness analyses. The model will cover the cooling from ROT to yard cooling to the final temperature.

Popis česky
kontrola chlazení pomocí numerického modelování 3D simulace budou provedeny . Model bude obsahovat chlazení až po konečnou teplotu

Klíčová slova
Cooling, Control, , Numerical Modelling

Klíčová slova česky
chlazení, řízení, numerické modelování

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Božek Vít - spoluřešitel
Huška Jiří - spoluřešitel
Chabičovský Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Komínek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Luks Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Resl Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sedláček František - spoluřešitel
Zavřel Jan, DiS. - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (11.11.2022 - nezadáno)
POSCO, Technical Research Laboratories
- objednatel (11.11.2022 - nezadáno)
Sekce přenosu tepla a proudění
- spolupříjemce (11.11.2022 - nezadáno)