Detail projektu

Inovace výroby automobilových litých kol z lehkých slitin

Období řešení: 01.03.2021 — 31.12.2024

O projektu

Klíčová slova
quenching; light alloy car wheel, material procssing, heat treatment/ kalení, kola z lehkých slitin, zpracování materiálu, tepelné zpracování

Označení

FW03010151

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kotrbáček Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Boháček Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Božek Vít - spoluřešitel
Brachna Róbert, Ing. - spoluřešitel
Budinský Vladimír - spoluřešitel
Chabičovský Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Resl Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Vlachová Marie - spoluřešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (22.06.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- plně financující (2021-02-22 - 2024-12-31)