doc. Ing.

Lukáš Fujcik

Ph.D.

FEKT, UMEL – docent

+420 54114 6133
fujcik@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Space Synchronous DC Motor Controller IP Core Phase 1, zahájení: 28.06.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2020

  Nové přístupy ve využití moderní mikro- a nanoelektroniky, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  SW pro diagnostiku stavu a závad kanalizace, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 29.11.2019
  Detail

 • 2017

  Využití nových poznatků z mikro- a nanotechnologií pro komplexní elektronické obvody a senzoriku, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  METOP SECOND GENERATION, 3MI Instrument, Filter Wheel Controller (FWC) - třetí etapa, zahájení: 10.01.2017, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2016

  8A16003, ASTONISH - Advancing Smart Optical Imaging and Sensing for Health, zahájení: 01.06.2016, ukončení: 31.05.2019
  Detail

 • 2015

  METOP SECOND GENERATION, 3MI Instrument, Filter Wheel Controller (FWC) - druhá etapa, zahájení: 22.12.2015
  Detail

  METOP SECOND GENERATION, 3MI Instrument, Filter Wheel Controller (FWC) - první etapa, zahájení: 03.11.2015, ukončení: 28.01.2016
  Detail

 • 2014

  GA14-07724S, Výzkum nové inteligentní integrované koncepce pro zpracování EMG signálu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Nové typy elektronických obvodů a senzorů pro specifické aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  7H13014, Devices for Neurocontrol and Neurorehabilitation DeNeCoR , zahájení: 01.06.2013, ukončení: 31.05.2016
  Detail

 • 2011

  Perspektivní využití nových senzorických technologií a obvodů pro zpracování senzorických signálů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Polovodičové struktury připravené s využitím nanotechnologií , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace a rozšíření laboratorní výuky předmětu Digitální obvody, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  Inovace výuky předmětu Metody návrhu digitálních integrovaných obvodů, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  Modernizace laboratorní výuky digitálních integrovaných obvodů, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace struktury předmětu Návrh digitálních integrovaných obvodů VLSI a jazyk VHDL, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2004

  Detekce těžkých kovů s využitím tlustovrstvých senzorů a nového analytického zařízení, zahájení: 09.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  FT-TA/050, Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Multimediální učebnice digitálních obvodů a mikroprocesorů, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Analýza signálu senzorů v mikroprůtokovém zařízení, zahájení: 28.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/03/0619, IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody, zahájení: 31.03.2002
  Detail

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail