doc. Ing.

Libor Pantělejev

Ph.D.

FSI, ÚMVI OMDM – docent

+420 54114 3188
pantelejev@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 09:00-10:00, A1/1726 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Garantované programy

N-MTI-PMateriálové inženýrství
prezenční studium, Česky, Ing., 2 roky, FSI,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Garantované předměty

GA0-KAnalýza příčin poruch
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
GA0Analýza příčin poruch
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
WDMDegradace materiálů a predikace jejich životnosti
Česky, letní, FSI, ÚMVI
EDEDegradační procesy ve strojírenských materiálech
Česky, letní, FSI, ÚMVI
9DATDepoziční a aditivní technologie
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
WD5Diplomový projekt (M-MTI)
Česky, letní, FSI, ÚMVI
WFRFraktografie
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
9FMPFraktografie a mikromechanismy porušování
Česky, zimní, FSI, ÚMVI
YMVMateriály a procesy pro výrobu
Česky, letní, FSI, ÚMVI
HMT-KStrojírenské materiály a tepelné zpracování
Česky, letní, FSI, ÚMVI
HMTStrojírenské materiály a tepelné zpracování
Česky, letní, FSI, ÚMVI
WZMZkoušení materiálů a výrobků
Česky, letní, FSI, ÚMVI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

GA0Analýza příčin poruch
Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
RDFDeformace a porušování materiálu
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚMVI
WFRFraktografie
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
0MEKapitoly z materiálového inženýrství
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
YMVMateriály a procesy pro výrobu
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, letní, FSI, ÚMVI
WZ1Metody zkoušení materiálu
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
WZ1-AMetody zkoušení materiálu
Laboratorní cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FSI, ÚMVI
6MSMezní stavy materiálů
Laboratorní cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FSI, ÚMVI
6MS-AMezní stavy materiálů
Laboratorní cvičení, Přednáška, Anglicky, zimní, FSI, ÚMVI

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024