doc. Ing.

Libor Pantělejev

Ph.D.

FSI, ÚMVI OMDM – docent

+420 54114 3188
pantelejev@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Vývoj technologie laserového navařování pro renovaci kovacího nářadí, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.08.2025
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 13N - Úsporné technologie a materiály pro udržitelný rozvoj, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 30.06.2026
  Detail

  Materiály připravované aditivními technologiemi a jejich vlastnosti, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 07 - Materiály pro dynamické aplikace, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  NCK MESTEC2 - DP 03 - Pokročilé materiály pro náročné aplikace, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace, zahájení: 15.01.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2020

  Vlastnosti materiálů připravovaných aditivními technologiemi (AM), zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  ReMaP - Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů , zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  NCK MESTEC - 02_DP_FSI NETME, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

  TN01000071, Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství (NCK MESTEC), zahájení: 01.01.2019, ukončení: 30.04.2022
  Detail

 • 2017

  Mechanické a mikrostrukturní charakteristiky kovových materiálů připravených technologií SLM, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  TH02010514, Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  Analýza poškozených částí lopat č. 9, 11, 14, 17, zahájení: 27.04.2015, ukončení: 29.06.2015
  Detail

 • 2014

  Zkoušky odolnosti vůči opalu, zahájení: 03.02.2014, ukončení: 02.09.2014
  Detail

  Mechanické vlastnosti a mikrostrukturní stabilita materiálů připravených pomocí SPD, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Zkoušky odolnosti vůči zředěné kyselině sírové, zahájení: 05.11.2013, ukončení: 25.11.2013
  Detail

 • 2011

  Mechanické vlastnosti a mikrostrukturní stabilita Mg-slitin, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2005

  Inovace a rozvoj pro praktickou výuku hodnocení vlastností struktur materiálů, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail