Detail projektu

ReMaP - Výzkum hořčíkových slitin pro aditivní výrobu strukturálních a biomedicínských dílů

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020

- plně financující (2020-06-04 - 2022-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum nových hořčíkových slitin (Mg) cíleně upravených pro dvě technologie aditivní výroby (ALM) a jejich budoucí využití při výrobě odlehčených dílů i bio-medicínských implantátů. Výzkum Mg slitin bude vycházet ze současného stavu výzkumu v LKR, založeného na úspěšném vývoji nových slitin pro automobilový, letecký a zdravotnický trh. Tyto dřívější projekty nezahrnovaly ALM, ale konvenční odlévací a tvářecí procesy. Je tedy nezbytné začít základním výzkumem, aby bylo možné vytvořit potřebnou znalostní bázi. Pro obě zamýšlené aplikace budou legující prvky pro nové slitiny vybírány z aplikačního, zpracovatelského a ekonomického pohledu (např. zvýšená biokompatibilita, snížená oxidace, nízký obsah drahých prvků). Nově vyvinuté slitiny budou dosahovat lepších parametrů než jediný momentálně známý sériový produkt dostupný ze zdrojů USA (vykazující velmi vysoké náklady a vývozní omezení do Evropy).

Klíčová slova
hořčíkové slitiny, aditivní technologie, strukturální díly, bio-kompatibilní díly

Označení

ATCZ229

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Červinek Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Čupera Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Franke Jakub, Ing. - spoluřešitel
Grygar Filip, Ing. - spoluřešitel
Hovorková Iveta, Mgr. - spoluřešitel
Jaroš Jan, Ing. - spoluřešitel
Klakurková Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Krejčiřík Petr, Ing. - spoluřešitel
Malý Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přikrylová Jana, Ing. Bc., Ph.D. - spoluřešitel
Slavíček Jakub, Ing. - spoluřešitel
Suchý Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šreibr Vít, Ing. - spoluřešitel
Štěpánek Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Válka Libor, Ing., CSc. - spoluřešitel
Vaverka Ondřej, Ing. - spoluřešitel

Útvary

ÚK-odbor reverzního inženýrství a aditivních technologií
- odpovědné pracoviště (13.05.2019 - 13.05.2019)
Ústav konstruování
- příjemce (01.11.2019 - 31.10.2022)
Ústav materiálových věd a inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Výsledky

NOPOVÁ, K.; JAROŠ, J.; ČERVINEK, O.; PANTĚLEJEV, L.; GNEIGER, S.; SENCK, S.; KOUTNÝ, D. Processing of AZ91D Magnesium Alloy by Laser Powder Bed Fusion. Applied Sciences - Basel, 2023, vol. 13, no. 1, ISSN: 2076-3417.
Detail

SENCK, S.; HOLZLEITNER, M.; GLINZ, J.; MILORADOVIC, A.; KASTNER, J.; KOUTNY, D.; GNEIGER, S. Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) and microstructural analysis of Magnesium parts. 12th Conference on Industrial Computed Tomography. The e-Journal of Nondestructive Testing. iCT 2023. Fürth, Germany: https://www.ndt.net/, 2023. ISSN: 1435-4934.
Detail

JAROŠ, J.; KOUTNÝ, D.; KLAKURKOVÁ, L.; GNEIGER, S.; SENCK, S. Ultrasonic atomization of magnesium alloy AZ61 based on the TIG melting method. Journal of Mechanical Science and Technology, 2023, vol. 37, no. 10, ISSN: 1976-3824.
Detail

GNEIGER, S.; KOUTNÝ, D.; SENCK, S.; SCHNALL, M.; PAPENBERG, N.; KLEIN, T. Wire-Based Additive Manufacturing of Magnesium Alloys. In Magnesium Technology 2022. The Minerals, Metals & Materials Series. 1. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2022. p. 175-179. ISBN: 978-3-030-92533-8. ISSN: 2367-1181.
Detail

Odkaz