Ing. et Ing.

Kateřina Bucsuházy

Ph.D.

ÚSI, OAN – odborný asistent

Katerina.Bucsuhazy@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, Ph.D.

Kontakty

ORCID iD 0000-0003-1247-6148
Researcher IDAAG-5924-2019
Scopus ID57194560385

Ústav soudního inženýrství

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel, odborný asistent

E-mailKaterina.Bucsuhazy@vutbr.cz

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.