prof. Ing.

Jozef Kaiser

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-06 – vedoucí

+420 54114 9700
jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Projekty

 • 2021

  Artificial neural networks weight initialization for classification of spectroscopic data, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Accuracy enhancement of X-ray computed tomography dimensional measurements by using helical acquisition and geometry correction algorithm, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Nanotechnologies and novel materials II., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Explainable Dimension Reduction of Large Spectroscopic Data , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod III, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  3D visualization of Lithium-ion batteries internal structures by X-ray microscope Rigaku nano3DX, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Nanotechnologies and novel materials I., zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Investigating protein-gold nanoparticles interaction using laser ablation, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Evaluation of Spectroscopic Feature Spaces for Robust Material Libraries, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Deep learning assisted segmentation of x-ray computed tomography images, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TJ02000127, Diferenciace měkkých tkání s využitím duálně-targetové tomografie, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 30.04.2021
  Detail

  Application of industrial X-ray computed tomography for muscle-skeletal imaging at vertebrates, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Optimizing the Laser Ablation of Soft Tissues, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Rentgenová počítačová mikro tomografie transgenních potkaních mozků sloužících jako výzkumný model pro Alzheimerovu chorobu, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Data registration for Dual-Target X-ray nano Computed tomography, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Application of deep learning in laser-induced breakdown spectroscopy, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Characterization of lab-based helical X-ray computed tomography system for propagation-based phase contrast imaging, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  8JCH1072, Studium rozkladu stříkaného betonu v komplexním prostředí hlubokého podzemního prostoru, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Quantitative analysis of X-ray CT images & enhancement modalities , zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Novel optimization procedure for calibration-free quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Příprava a zobrazování myších mozků na nanotomografickém zařízení Rigaku Nano3DX, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Výzkum a vývoj technologie anodické oxidace hliníkové slitiny EN AW-1050A za účelem přípravy dopovaných konverzních vrstev , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Vliv topologie na intenzitu signálu spektroskopie laserem buzeného plazmatu, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Quantitative nano computed tomography, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Studie chování bioaktivního povlaku na lebečních implantátech s využitím počítačové mikrotomografie, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2017

  Estimating Soil Fertility using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  Nano Particle Enhanced Molecular Isotopic Spectroscopy, zahájení: 01.06.2017, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje 3D chemického zobrazování v klinickém výzkumu (3Dchem), zahájení: 01.05.2017, ukončení: 01.11.2017
  Detail

  Nové metody analýzy procesů podílejícíchc se na vzniku zubní ankylózy, zahájení: 01.04.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials I., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Nanotechnologies and Novel Materials II., zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Study of optimal application of nanoparticles in Nanoparticle Enhanced Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod II, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

  Monitoring of Nanoparticles distributed in biological samples using X-ray computed tomography Monitoring of Nanoparticles distributed in biological samples using X-ray computed tomography and laser-based spectroscopic methods, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  An original route to target drug delivery via gene silencing to overcome cancer drug resistance through physico-chemically surface modified SPIONs@Au nanoparticles, zahájení: 01.05.2016, ukončení: 30.04.2019
  Detail

  Synergy of CT and Laser Spectroscopy - Next Step in Bio-analysis, zahájení: 01.04.2016, ukončení: 31.03.2019
  Detail

  Klasifikace hutních materiálů pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu za použití hlubokých neuronových sítí, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  EG15_019/0004760, Využití laserové spektroskopie při výpalu keramiky, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2015

  GA15-23274S, Vývoj pokročilých materiálů s využitím metody laserového spékání, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Pokročilé nanotechnologie a materiály, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

  Vývoj a aplikace pokročilých optických metod, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Podpora optických úloh ve fyzikálním praktiku, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  TA02011272, Vývoj interakční komory pro analytickou metodu spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS), zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a laserem indukované fluorescence (LIBS a LIF), zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Aplikace pokročilých optických metod, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  ME10061, Vývoj metod bezkalibrační kvantitativní prvkové analýzy pomocí CF LIBS, zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Aplikace pokročilých optických metod , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  ME09015, Využití spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) pro spektrochemické analýzy rostlinných vzorků s vysokým plošným rozlišením, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  OC09013, Vývoj a aplikace krátkovlnných zdrojů záření využívajících kapilární výboje, zahájení: 01.04.2009, ukončení: 31.10.2011
  Detail

 • 2007

  Inovace a rozvoj laboratorních cvičení z fyziky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Rozvoj praktické výuky ve fyzikálním vzdělávání strojních inženýrů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Rozvoj a inovace laboratorních cvičení z fyziky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  GP202/02/P113, Studium plasmy generované pomocí kapilárních výbojů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 1999

  PG99067, Aktivní účast na mezinárodní akci -Workshop on High Density Plasmas, Pecs, Hungary, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.1999
  Detail