prof. Ing.

Jozef Kaiser

Ph.D.

CEITEC VUT, RG-1-06 – vedoucí

+420 54114 9700
jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • KAISER, J.; LIŠKA, M.: LIBS_setup; LIBS aparatura. A2/519. URL: http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni. (funkční vzorek)
  http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni, počet stažení: 1
  Detail

 • KAISER, J.; LIŠKA, M.;: LIBS+LIFS setup; LIBS + LIFS aparatura. A2/519. URL: http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni. (funkční vzorek)
  http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni, počet stažení: 1
  Detail

 • KAISER, J.; LIŠKA, M.; NOVOTNÝ, J.: LIBS Autofocus; Systém automatického zaostřování na vzorek v aparatuře laserové spektrometrie (LIBS). A2/519. (funkční vzorek)
  Detail

 • KAISER, J.; LIŠKA, M.; MALINA, R.; NOVOTNÝ, J.: LIBS chamber; Interakční komora. A2/519. URL: http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni. (funkční vzorek)
  http://physics.fme.vutbr.cz/libs/index.php/laborato/technicke-vybaveni, počet stažení: 1
  Detail

 • PROCHAZKA, D., KAISER, J., MALINA, R., NOVOTNÝ, J., PETRILAK, M.: Libs3D 2.0; Program pro ovládání LIBS, DP LIBS a LIBS + LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: htp://physics.fme.vutbr.cz/libs. (software)
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; MALINA, R.: HVR; Jednotka pro nastavení sběrné optiky v sestavě laserové spektroskopie. Laboratoř laserové spektroskopie A2/519, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • PROCHAZKA, D.; BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: lqLIBS; Sestava pro měření kapalných vzorků pomocí metody jednopulzní a dvoupulzní metody LIBS a LIBS+LIFS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; PROCHAZKA, D.; KAISER, J.: Reflexní laserový fokusér; Sestava pro dálkovou fokusaci laserového svazku. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.; PROCHAZKA, D.: Interakční komora LIBS; Interakční komora pro aplikace LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • BRADA, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: Mobilní modul; Mobilní modul pro interakční komoru. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství, Technická 2, 616 69 Laboratoř laserové spektroskopie, budova A2/519, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/cs/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • KURUC, M.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; KLUS, J.; KAISER, J.: Vakuový systém; Systém regulace atmosféry. Laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.: Modul přehledové kamery; Modul přehledové kamery. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A3/609, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADA, M.; PETRILAK, M.; KAISER, J.; NOVOTNÝ, J.: Vakuový systém; Systém regulace atmosféry. Laboratoř laserové spektroskopie, budova A3/609, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADA, M.; PETRILAK, M.; NOVOTNÝ, J.; KAISER, J.: LibsControl 1.0; LibsControl. Laboratoř laserové spektroskopie A3/609, ÚFI, FSI, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (software)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; KAISER, J.; PETRILAK, M.: Interakční komora LIBS; Interakční komora pro aplikace LIBS. Laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, Technická 2, Brno.. URL: http://libs.fm.vutbr.cz. (prototyp)
  http://libs.fm.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; KAISER, J.; PETRILAK, M.; KŘUPKA, I.; PROČEK, J.: rLIBS; Mobilní zařízení pro dálkovou spektroskopii laserem buzeného plazmatu (Remote LIBS). Laboratoř A3-609, Technicka 2, Brno, 616 69. URL: http://materialovy-vyzkum.cz/x_project-001/. (prototyp)
  http://materialovy-vyzkum.cz/x_project-001/, počet stažení: 1
  Detail

 • ZIKMUND, T.; KAISER, J.: Chladící komora; Komora pro tomografické měření při teplotě pod bodem mrazu. Technická 2896/2, A3, 113a. (funkční vzorek)
  Detail

 • NOVOTNÝ, J.; BRADA, M.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J.: Klecová interakční komora v1; Klecová interakční komora pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu. laboratoř laserové spektroskopie, A3/609, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • BRADA, M.; ŠKARKOVÁ, P.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J.: Držák zamražených vzorků; Držák zamražených vzorků s pasivním chlazením. Laboratoř laserové spektroskopie, místnost A3/609, Technická 2, Brno. URL: http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky. (funkční vzorek)
  http://libs.fme.vutbr.cz/index.php/laborato/prototypy-a-funkni-vzorky, počet stažení: 1
  Detail

 • MODLITBOVÁ, P.; POŘÍZKA, P.; KLUS, K.; KAISER, J.: mikroLIBS; Mikrofokusační systém LIBS. Laboratoř 609/A3 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno-Královo Pole. (funkční vzorek)
  Detail

 • KALASOVÁ, D.; ŠALPLACHTA, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.: Držák vzorků nanoCT - SEM; Držák vzorků nanoCT - SEM. Laboratoř rentgenové počítačové nanotomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, budova B, místnost B0.14).. (funkční vzorek)
  Detail

 • CEBO, P.; KAISER, J.; POŘÍZKA, P.: SC-50; Klecový manipulátor. Laboratoř laserové spektroskopie na Ústavu fyzikálního inženýrství, A3/609 FSI VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • CEBO, P.; KAISER, J.; POŘÍZKA, P.: FM; Řídicí elektronika pro rychlé mapování. Laboratoř laserové spektroskopie na Ústavu fyzikálního inženýrství, A3/609 FSI VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • BŘÍNEK, A.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; KAREŠ, M.; BLAŽEK, P.: Mnohakuličkový fantom; Mnohakuličkový fantom. Laboratoř rentgenové počítačové tomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno, budova B, místnost B012). (funkční vzorek)
  Detail

 • BŘÍNEK, A.; KAREŠ, M.; ZIKMUND, T.; KAISER, J.; BLAŽEK, P.: Fantom pro 3D rozlišení; Fantom pro 3D rozlišení. Laboratoř rentgenové počítačové tomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno, budova B, místnost B012). (funkční vzorek)
  Detail

 • ZIKMUND, T.; KAISER, J.: XY Translation Stage; XY Translation Stage. FSI, místnost A3/113. (funkční vzorek)
  Detail

 • BUDAY, J.; PROCHAZKA, D.; POŘÍZKA, P.; KAISER, J.: SG 20; Optical design for shadowgraphy in LIBS experiments. Laboratórium laserové spektroskopie na ústave fyzikálneho inžiniertva, A3/609 FSI VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • CEBO, P.; ZOBAČ, E.; KAISER, J.; POŘÍZKA, P.: PDG; Pulzní generátor pro laserovou spektroskopii LIBS. Laboratoř Laserové Spektroskopie na Ústavu fyzikálního inženýrství, A3/609 FSI VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • BŘÍNEK, A.; KAISER, J.; ZIKMUND, T.; KAREŠ, M.; BLAŽEK, P.; PATÁKOVÁ, Z.: 3D spatial resolution; 3D resolutioon software. Ceitec VUT B010. URL: https://vutbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/laznovsky_vutbr_cz/EkEQaod0bD5FkqqpDdzsIz4BXJmnE2LXIhfkMrLUcv--aA?e=iva87c. (software)
  https://vutbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/laznovsky_vutbr_cz/EkEQaod0bD5FkqqpDdzsIz4BXJmnE2LXIhfkMrLUcv--aA?e=iva87c, počet stažení: 0
  Detail

 • ŠALPLACHTA, J.; TESAŘOVÁ, M.; ZEMEK, M.; KAISER, J.: Držák vzorků s referenční oblastí; Držák vzorku s referenční oblastí. Laboratoř rentgenové počítačové nanotomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, budova B, místnost B0.14).. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.