Detail projektu

Porozita mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM z biodegradabilní hořčíkové slitiny WE43 se zaměřením na uzel buňky

Období řešení: 01.03.2023 — 28.02.2024

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2023-01-01 - 2024-12-31)

O projektu

Hořčíkové slitiny jsou perspektivní materiál pro biomedicínské aplikace. V kombinaci se strukturou umožňují prorůstání kostní tkáně. Jedná se tak o perspektivní řešení pro výrobu strukturovaných implantátů. Aby bylo možné strukturované implantáty v takových aplikacích využívat, je nutné redukovat imperfekce. Z těchto důvodů se projekt věnuje redukci porozity v uzlu buněk strutkury pomocí procesních parametrů. Také bude zkoumán vliv parametrů na drsnost povrchu a rozměrovou přesnost.

Označení

CEITEC VUT/FSI-J-23-8433

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ožvoldík Daniel, Ing. - hlavní řešitel
Jaroš Jan, Ing. - spoluřešitel
Kaiser Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů
- příjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)
Středoevropský technologický institut VUT
- odpovědné pracoviště (31.01.2023 - 06.03.2023)
Ústav konstruování
- spolupříjemce (01.01.2023 - 31.12.2023)