doc. RNDr.

Jitka Kreslíková

CSc.

FIT, UIFS – docent

+420 54114 1260
kreslika@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1959-10-01 - 1975-06-30

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  Promovaný matematik, obor Numerická matematika, FP UJEP Brno

 • 1976-10-01 - 1978-06-30

  Vysoké učení technické v Brně
  Postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, VUT v Brně

 • 1981-06-15 - 1981-06-30

  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  Získání titulu RNDr., obor Teoretická kybernetika a matematická informatika a teorie systémů, FP UJEP Brno

 • 1990-10-01 - 1993-06-30

  Vysoké učení technické v Brně
  Získání CSc., specializace Technická kybernetika, disertační práce na téma ”Integritní omezení relačních databází pro popis reálných objektů “, FE VUT v Brně,

 • 2009-04-27 - 2009-10-15

  Vysoké učení technické v Brně
  Habilitace, obor Výpočetní technika a informatika, habilitační práce na téma „Řízení rizik v managementu projektů informačních technologií“, FIT VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 1968-11-01 - 2001-12-31

  Vysoké učení technické v Brně
  Od roku 1968 pracovala na Katedře samočinných počítačů FEE VUT v Brně (později Ústav informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně)

 • 2002-01-02 - 2008-12-31

  Vysoké učení technické v Brně
  Akademický pracovník - odborný asistent na Ústavu informačních systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně

 • 2009-01-02 - ...

  Vysoké učení technické v Brně
  docent na Ústavu informačních systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně