prof. Ing.

Jiří Burša

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OBTNML – vedoucí odboru

+420 54114 2868
bursa@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.

Projekty

 • 2020

  Vliv struktury a mechanických vlastností biologických tkání na výpočtové modely v biomechanice, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2018

  GA18-13663S, Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Vliv vlastností biomateriálů ve výpočtovém modelování, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Zvýšení mezifázové adheze skleněnými vlákny vyztuženého polyesterového kompozitu s využitím mikroindentace a za podpory modelových výpočtů, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Výpočtové modelování biomechanických problémů se zaměřením na modely materiálu, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  GA13-16304S, Predikce ruptury výdutě břišní aorty na základě výpočtového modelování, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  Vliv odstupujících tepen na riziko ruptury aneurysmat abdominální aorty, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Zpřesnění výpočtových modelů pro predikci ruptury aneurysmat břišní aorty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Aplikace Cosseratovy teorie elasticity, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Zvýšení úrovně výpočtových modelů aneurysmat břišní aorty, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Numerické modelování mechanických vlastností a porušení vícefázových polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Meso/makro-mechanika deformačních a lomových procesů v progresivních materiálech a strukturách , zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní řešení vybraných problémů biomechaniky člověka, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  GA106/09/1732, Víceúrovňové modelování chování hyperelastických anizotropních materiálů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zkoušení a výpočtové modelování kompozitních materiálů s hyperelastickou matricí, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů v buňkách, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail