Ing.

Jan Vančura

Ph.D.

FSI, ÚADI OMV – odborný asistent

+420 54114 2265
Jan.Vancura@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jan Vančura, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 2013, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2008-2009, CFD engineer, Sobriety s.r.o.
 • 2011-2014, Technicko hospodářský pracovník, Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2014, Odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Diplomový projekt (M2335)
 • Motorová vozidla (QMV-A)
 • Dynamika vozidel (QDY-A)
 • Virtuální prototypy (ZVP-A)
 • Virtuální prototypy (QVP-A)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Aerodynamika vozidel
 • Dynamika vozidel

Spolupráce s průmyslem

 • 2008 - 2013, Aerodynamická stabilita - Citlivost vozidel na boční vítr, Škoda Auto, a.s., řešitel
 • 2011 - 2015, Proudění motorovým prostorem - experimentální oblast, Škoda Auto, a.s., spoluřešitel
 • 2012 - dosud, Tepelná bilance spalovacích motorů - příprava a realizace experimentů, Škoda Auto, a.s., řešitel
 • 2014, Nalezení projevů nekomfortu při změně nápravnice, Škoda Auto, a.s., spoluřešitel
 • 2015, Analýza vlivu konceptů větrání autobusu na klimatickou pohodu, Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • 2015, Analýza potenciálu využití protiakvaplaninkového zařízení na bázi obstřiku vlhké vozovky proudem vzduchu, Centrum dopravního výzkumu
 • 2016 - 2018, Emisní norma WLTP - aerodynamika osobních vozidel, Škoda Auto, a.s., řešitel
 • 2018 - 2019, Active flow control, Volkswagen AG, spoluřešitel
 • 2019, Vývoj tlumče off-road vozidla, AMORTISSEUR DONERRE, člen řešitelského týmu
 • 2019 - 2020, Aerodynamické vlastnosti pneumatik, Škoda Auto, a.s., řešitel

Projekty

 • 2020 - dosud FSI-S-20-6267, Nové technologie pro nízkoemisní mobilitu
 • 2020 - dosud FW01010213 Vývoj modelového podvozku jako univerzálního funkčního modelu pro specifické přestavby nákladních vozidel speciálního použití
 • 2018 - dosud TN01000026 Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky
 • 2009 - 2018 NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, Divize letadlové a automobilní techniky
 • 2012 FSI-J-12-1803, Modelování dynamiky vozidla
 • 2010, Laboratoř pro analýzu proudění sacími a výfukovými systémy spalovacích motorů, Fond rozvoje vysokých škol, 2010 č. 1132, řešitel
 • 2010, Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát, Standardní grant specifického výzkumu FSI VUT v Brně, FSI-S-10-2, člen řešitelského týmu