prof. Ing.

Jan Šulc

CSc.

FAST, VST – vedoucí ústavu

+420 54114 7289
sulc.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

pondělí, 09:00-11:00, B/B135 (Veveří 331/95, Brno 602 00)

Předměty Hydraulika BR004, Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb CR053

úterý, 09:00-11:00, B/B135 (Veveří 331/95, Brno 602 00)

Předměty Hydraulika BR004, Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb CR053

Garantované předměty

BR53 Malé vodní elektrárny
Česky, letní, FAST, VST-VST
CR053Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb
Česky, zimní, FAST, VST-VST
NRB019Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb
Česky, zimní, FAST, VST-VST
5R3Ekologické energetické zdroje
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR73Fyzikální modelování ve vodním hospodářství
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DRB026Fyzikální modelování ve vodním hospodářství
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR52Fyzikální modelování ve vodním hospodářství
Česky, zimní, FAST, VST-VST
BRA003Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
BR04Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
SR01Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
BR004Hydraulika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR54Hydromechanika
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DRB023Hydromechanika
Česky, letní, FAST, VST-VST
DR71Hydromechanika
Česky, letní, FAST, VST-VST
DR63Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DRB024Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin
Česky, letní, FAST, VST-VST
DR72Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin
Česky, letní, FAST, VST-VST
5R0Malé vodní elektrárny
Česky, zimní, FAST, VST-VST
DR62Měření provozních veličin ve VH
Česky, zimní, FAST, VST-VST
NRA018Provádění vodních staveb
Česky, zimní, FAST, VST-VST
CR002Provádění vodních staveb
Česky, zimní, FAST, VST-VST
CR052Splaveniny ve vodních tocích
Česky, letní, FAST, VST-VST
NRB015Splaveniny ve vodních tocích
Česky, letní, FAST, VST-VST
BRA005Úpravy toků a jezy
Česky, letní, FAST, VST-VST
BR006Úpravy toků a jezy
Česky, letní, FAST, VST-VST
BR053Využití vodní energie
Česky, letní, FAST, VST-VST
BRB009Využití vodní energie
Česky, letní, FAST, VST-VST
1R1Využití vodní energie,VCP
Česky, letní, FAST, VST-VST
5R1Využívání ekologických energetických zdrojů
Česky, zimní, FAST, VST-VST
BRB012Začleňování staveb do krajiny
Česky, zimní, FAST, VST-VST
AR051Začleňování staveb do krajiny
Česky, zimní, FAST, VST-VST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2021/2022