prof. Ing.

Jan Šulc

CSc.

FAST, VST – vedoucí ústavu

+420 54114 7289
sulc.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Patenty

  • 2018

    užitný vzor
    NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika: Usměrňovací prvek pro rozstřikovací uzávěry. 32299, užitný vzor. (2018)
    Detail