Detail předmětu

Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb

FAST-NRB019Ak. rok: 2024/2025

Určení N-letých průtoků v profilu hráze, návrhových průtoků, převádění povodňové vlny a její transformace prostorem nádrže. Využití bezpečnostních přelivů a spodních výpustí přehrad pro řízené převádění povodňových vln. Převádění kontrolní povodňové vlny. Navrhování bezpečnostních přelivů, skluzů, vývarů a odpadních štol pro bezpečný provoz při povodních. Navrhování sdružených objektů nízkých a poldrových hrází. Funkce a řešení vyrovnávacích komor přivaděčů hydroenergetických děl. Eliminace účinku rázu u dlouhých přivaděčů a okruhů čerpacích stanic.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Hydraulika, přehrady, hydrologie, úpravy toků a jezy, využití vodní energie.Základní znalosti z oblasti statistiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Metodika a způsob řešení složitých hydrodynamických jevů včetně jejich modelování. Naučit praktickému postupu při fyzikálním modelování a seznámit s používanými nejmodernějšími metodami měření.
1.Odborný přehled o problematice modelování ve vodním hospodářství, návaznosti ve vazbě na životní prostředí.
2.Uplatnění znalostí pro bakalářské a diplomové práce včetně prací místní správu a odborné rezorty MPO, MZE, MŽP.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-SIV magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Legislativa posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních – povodňové vlny, návrhové průtoky, KPV, výpočty transformací, řízení odtoku. 2. Bezpečnostní přelivy vzdouvacích staveb – boční, čelní, šachtové, zádržný systém. 3. Návrhy provozně bezpečných tvarů čelních a bočních přelivů, prostorů spadišť, skluzů. 4. Návrhy provozně bezpečných tvarů šachtových přelivů, režimy proudění. 5. Spodní výpustě vzdouvacích staveb, vybavení výpustí, manipulace, kapacitní výpočty. 6. Vývary, tlumení energie proudu v objektech. 7. Sdružené objekty nízkých hrází, poldrových hrází, balvanité skluzy. 8. Odpadní štoly, obtokové štoly, proudění v nich a možnosti zkapacitnění, bezpečnost provozu. 9. Vyrovnávací komory – řešení pohybu hladiny, hydraulický ráz a možnosti jeho eliminace. 10. Pohyblivé jezové konstrukce při povodních, rozdělovací objekty na vodních tocích.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.–2. Návrh tvaru bezpečnostního přelivu s daným stupněm tlakovosti. 3. Návrh tvaru šachtového přelivu a odpadní štoly. 4.–5. Návrh vývaru obdélníkového průtočného profilu a vývaru divergentního. 6.–7. Hydraulický návrh sdruženého objektu v nízké hrázi. 8. Hydraulický návrh spodní výpusti vzdouvací stavby. 9.–10. Návrh vyrovnávací komory a doby zavírání uzávěru pro vyloučení přímého rázu v potrubí.