prof. Ing.

Jan Šulc

CSc.

FAST, VST – vedoucí ústavu

+420 54114 7289
sulc.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

Publikace

 • 2020

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Civil Engineering. Institute of Water Structures Laboratory of Water Management Research. EUREKA. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2020. s. 104-105. ISBN: 978-80-214-5862-8. ISSN: 2464-4595.
  Detail

 • 2019

  ZACHOVAL, Z.; MAJOR, J.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J.; JANDORA, J. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2019, roč. 67, č. 4, s. 329-338. ISSN: 1338-4333.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PAŘÍLKOVÁ, J.; NOVÁK, M. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, INSTITUTE OF WATER STRUCTURES LABORATORY OF WATER MANAGEMENT RESEARCH. In EUREKA 2019 - 7th Colloquium and Working Session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2019. s. 107-108. ISBN: 978-80-214-5729-4. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  MACHŮ, T.; POCHYLÝ, F.; ŠULC, J. Computational study of a novel design of a macroscale piston pump. Applied andComputational Mechanics, 2019, roč. 13, č. 1, s. 29-38. ISSN: 1802-680X.
  Detail | WWW

 • 2018

  ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J. Fyzikální modelový výzkum nového bezpečnostního objektu VD Orlík. Vodní hospodářství, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 1-5. ISSN: 1211-0760.
  Detail | WWW

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research_2018. In EUREKA 2018 6th colloquium and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2018. s. 76-79. ISBN: 978-80-214-5646-4. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry. Vodní hospodářství, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 5-8. ISSN: 1211-0760.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Optimalizace tvaru usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry hybridním modelováním. 2018.
  Detail

 • 2017

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Water Structures, Laboratory of Water Management Research. In EUREKA 2017 - 5th conference and working session, schedule - proceedings. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2017. s. 94-97. ISBN: 978-80-214-5573-3. ISSN: 2464-4595.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Charakteristiky volných přepadových a výtokových paprsků. Brno: LVV, 2017.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Stanovení míry zpětného ostřiku v závislosti na odklonu dopadové plochy pomocí numerického modelování. Brno: 2017. s. 1-22.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Míra zpětného ostřiku jako funkce dopadového úhlu. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 130-135. ISSN: 2336-7148.
  Detail | WWW

  ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu. Vliv půdorysné šikmosti přelivu na kapacitu. Brno: LVV ÚVS FAST VUT v Brně, 2017. s. 1-85.
  Detail

 • 2016

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Vliv omezujících prvků na kapacitu rozstřikovacího uzávěru při výtoku do volna. In 30th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2016. s. 65-71. ISBN: 978-80-87117-14- 9.
  Detail

  KRAUS, P.; NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru. Hydroturbo 2016. Znojmo: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2016. s. 1-8.
  Detail | WWW

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Nové poznatky z hydraulického výzkumu prvků k usměrnění proudu za rozstřikovacím uzávěrem. Czech Journal of Civil Engineering, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 110-115. ISSN: 2336-7148.
  Detail | WWW

  ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Numerické modelování nedokonalého přepadu přes ostrohranný přeliv. Brno: Laboratoř vodohospodářského výzkumu, 2016. s. 1-28.
  Detail

  LUKÁŠEK, P.; ŠULC, J. Ovlivnění kapacity přelivu půdorysným zakřivením. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2016. s. 1-70.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Mezní míra zatopení rozstřikovacích uzávěrů. 2016. s. 1-26.
  Detail

 • 2015

  ŠULC, J.; LUKÁŠEK, P. Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2015. s. 1-57.
  Detail

  PICKA, D.; ŠULC, J. Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru. Vodní hospodářství, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 13-18. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; ŠULC, J.; PAŘÍLEK, L. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Water Structures Laboratory of Water Management Research. EUREKA 2015 - 3rd conference and working session. EUREKA. neuv. Brno: Brno University of Technology, VUTIUM, 2015. s. 325-327. ISBN: 978-80-214-5149- 0. ISSN: 2464- 4595.
  Detail

  NEHUDEK, A.; ŠULC, J. Stanovení trajektorie výtokového paprsku z rozstřikovacího uzávěru umístěného usměrňovací komoře. In 29th Symposium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2015. s. 46-53. ISBN: 978-80-87117-13- 2.
  Detail

  ŠULC, J.; NEHUDEK, A. Možnosti účinného usměrnění proudu vytékajícího z rozstřikovacího uzávěru. Brno: LVV ÚVST FAST VUT v Brně, 2015. s. 1-72.
  Detail

 • 2014

  ZACHOVAL, Z.; KNÉBLOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J. Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2014, roč. 62, č. 2, s. 145-149. ISSN: 0042-790X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŽOUŽELA, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydraulische Modellversuche von Entlastungsanlagen ausgewählter Talsperren in der Tschechischen Republik. In Internationales Symposium Wasser- und Flussbau im Alpenraum. Zürich: ETH Zürich, 2014. s. 75-84.
  Detail

 • 2013

  ŠULC, J. Zavírání přivaděče PVE Reisseck II při nouzových a provozních režimech. Brno: FAST VUT v Brně, 2013. s. 1-39.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; BÖHM, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J. Shape of the nappe during free overfall from a rectangular channel with zero bed slope. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2013, roč. 61, č. 3, s. 222-231. ISSN: 0042-790X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2012

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Open- channel flow charakteristics measurement in the space of bed drop with a rounded downstream face. In XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: Žilinská Univerzita, 2012. s. 297-301. ISBN: 978-80-554-0516- 2.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; MISTROVÁ, I.; ROUŠAR, L.; ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Zone of flow separation at the upstream edge of a rectangular broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanic, 2012, roč. 60, č. 4, s. 288-298. ISSN: 0042-790X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Experimental and Numerical Modelling of Turbulent Flow over an Inclined Beackward- facing Step in an Open Channel. Communications, 2012, roč. 2012, č. 4a, s. 6-12. ISSN: 1335- 4205.
  Detail

  ŠAFÁŘ, R.; ŠULC, J. Experimentální výzkum přepadu přes přeliv s kruhově zaoblenou korunou. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 236-241. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PICKA, D.; ŠULC, J.; MISTROVÁ, I.; ŠAFÁŘ, R. Vliv dolní vody na průtočnou kapacitu hladinové klapky. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 7, s. 246-250. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of critical regime in the free-surface flow over an inclined backward- facing step. In XVIII. International Scientific Conference The application of experimental and numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2012. Žilina: Žilinská Univerzita, 2012. s. 212-217. ISBN: 978-80-554-0516- 2.
  Detail

 • 2011

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of Supercritical Turbulent Flow ower an Inclined Backward- Facing Step in a Open Channel. In 17th International Conference Engineering Mechanics 2011. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2011. s. 495-498. ISBN: 978-80-87012-33- 8.
  Detail

  ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J. Rovnice stanovující průtok přes pravoúhlý obdélníkový přeliv se širokou korunou. In Sympózium Hydrotechnikov Zborník príspevkov. první. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 207-213. ISBN: 978-80-227-3593- 3.
  Detail

  MISTROVÁ, I.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Fyzikální modelování proudění kapaliny s odtržením na šíkmé rampě o sklonu 20. In 25th symposium on anemometry. Praha: Ústav hydrodynamiky AVČR, v.v.i., 2011. s. 33-40. ISBN: 978-80-87117-08- 8.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L. LABORATORY OF WATER MANAGEMENT RESEARCH. In EUREKA 2011. neuv. Brno: VUTIUM, 2011. s. 218-220. ISBN: 978-80-214-4325- 9.
  Detail

 • 2010

  PŘÍHODA, J.; ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M. Modelling of Subcritical Free-Surface Flow over an Inclined Backward- Facing Step in a Water Chanel. In Experimental Fluid Mechanics 2010. Liberec: TU Liberec, 2010. s. 555-560. ISBN: 978-80-7372-670- 6.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M. Experimentální a numerické modelování proudění kapaliny s odtržením. In Energetické stroje a zařízení, termomechanika & mechanika tekutin. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 227-234. ISBN: 978-80-7043-883- 1.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření struktury proudění v oblasti odtržení metodami LDA a PIV. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 347-352. ISBN: 978-80-554-0189- 8.
  Detail

 • 2009

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Modelling of a Supercritical Flow over Bed Sills in an Open Channel. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno: FAST - VUT v Brně, 2009. s. 165-168. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Flow separation on transversal ribs in an open channel. Strojárstvo/ Strojírenství, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 218-220. ISSN: 1335- 2938.
  Detail

  ŠULC, J. Posouzení hydraulické funkce dvojice regulačních uzávěrů instalovaných v hradicí tabuli spodní výpusti VD Matka v Makedonii. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-24.
  Detail

  ŠULC, J. Posouzení proudových poměrů v předpolí vtoku MVE Lipno II. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-44.
  Detail

  ŠULC, J. Stanovení minimální bezpečné úrovně hladiny v nádrži VD Dalešice pro provoz přivaděčů vodních turbín. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-8.
  Detail

 • 2008

  ŠULC, J. Posouzení maximální kapacity obtokové větve VE Trollheim - Norsko při bezenergetickém provozu. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 1-15.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření parametrů nadkritického proudění v okolí příčných prahů na dně kanálu. In XVI. medzinárodná vedecká konferencia " Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 29-34. ISBN: 978-80-8070-825- 2.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; ZACHOVAL, Z.; ZUBÍK, P. Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkritickým prouděním Modelování obtékání příčných dnových prahů nadkrytickým prouděním. In Sympózium hydrotechnikov. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. s. 157-168. ISBN: 978-80-227-2897- 3.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. RYBÍ PŘECHODY A JEJICH EXPERIMENTÁLNÍ HODNOCENÍ Z HYDRAULICKÉHO HLEDISKA. In 22nd Symposium on Anemometry. neuv. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v.v.i., 2008. s. 68-73. ISBN: 978-80-87117-04- 0.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Experimental and numerical Modelling of turbulent Flow over transversal Ribs in an open Channel. In ENGINEERING MECHANICS 2008. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2008. s. 758-767. ISBN: 978-80-87012-11- 6.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH. Sympozium hydtotechikov. sborník. Bratislava: STU v Bratislavě, 2008. s. 215 ( s.)ISBN: 978-80-227-2897- 3.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Investigation of turbulent flow in an open channel with transversal ribs. In Colloquium Fluid Dynamics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2008. s. 47-48. ISBN: 978-80-87012-14- 7.
  Detail

 • 2007

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko. Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 10, s. 345-349. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŠPANO, M.; STARA, V.; ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Application of hydraulic research for optimization of flow over hydraulic structures. In Fifth international symposium on environmental hydraulics, prosceedings. Tempe, Arizona, USA: Arizona State University, 2007. s. 195-200.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ŠULC, J.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z. Laboratory of Water Management Research Department of Water Structures. In EUREKA 2007 - 3rd workoing session. neuv. Česká reprografická s.r.o. Brno: VUTIUM, 2007. s. 68-74. ISBN: 978-80-214-3500- 1.
  Detail

  DRÁB, A.; ŠULC, J.; DUCHAN, D.; ČEJP, J. Zpracování ekonomického pořadí využití hydroenergetického potenciálu 12 profilů řek pro zřízení MVE. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A. Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 1. etapa, studie proveditelnosti. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

  ŠULC, J. Posouzení možnosti vzniku hladinových vírů v předpolí vtoků MVE Miřejovice u Nelahozevsi. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-13.
  Detail

  ŠULC, J. Návrh tvaru a pozice škrticí clony do spojovací šachty vyrovnávací komory VE Matka v Makedonii. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-14.
  Detail

  ŠULC, J. Posouzení extrémních zatěžovacích charakteristik klapkového hladinového uzávěru a celkové stability hradicí konstrukce při působení hydrodynamického účinku proudu na rekonstruovaném objektu VD Velký Osek. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-17.
  Detail

  ŠULC, J. Tlakové poměry na obtékaném povrchu sektorového hladinového uzávěru jezu Roudnice. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-15.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Analýza rychlostních poměrů nadkritického proudění nad příčnými dnovými prahy. In Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 201-208. ISBN: 978-80-7043-542- 7.
  Detail

  ŠULC, J.; HALUZA, M.; DEBRECZENI, O.; DRÁB, A. Variantní technicko-ekonomická studie proveditelnosti energetického využití štolového přivaděče z úpravny vody Želivka do vodojemu Jesenice, 2. etapa, studie proveditelnosti. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT FAST Brno, 2007.
  Detail

 • 2006

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm extrémní relativní výšky. In ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2006. s. 446-457. ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2006, roč. XLIX, č. 5-6/ 2006, s. 9-12. ISSN: 0322- 886X.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J. Reconstruction of the Znojmo Dam - practical application of hydraulic research. In Imrovements in reservoir construction, operation and maintenance. Durham: Thomas Telford Limited, 2006. s. 106-115. ISBN: 0727734709.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Úprava proudových poměrů pro eliminaci příčných vln v korytě nadkritického sklonu. In Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. s. 140-149. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P.; ŽOUŽELA, M. Měření parametrů nadkritického proudění v kanálu s příčnými prahy ve dně. In Hydrodynamika 2006 - odborná konference s mezinárodní účastí. VUTIUM, 2006. s. 134-139. ISBN: 80-214-3311- 6.
  Detail

  PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; VESELÝ, J.; ŠULC, J. Physical modeling in water management. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2006. AV. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. s. 121-124. ISBN: 80-85918-98- 6.
  Detail

  JANDORA, J.; ŠULC, J. Hydraulika. HYDRAULIKA. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT v Brně, 2006. s. 1-178.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo. In Jubilejné XXX. Prehradné dni 2006. Trenčín: SVP,š.p., odštepný závod Piešťany, pobočka SVHS, 2006. s. 313-316.
  Detail

 • 2005

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Měření parametrů aeračního zařízení pro ČOV v potravinářském průmyslu. 2005, roč. 2005, č. 3, s. 36-39.
  Detail

  STARA, V.; ŠPANO, M.; ŠULC, J. Rekonstrukce VD Znojmo - aplikace hydrotechnického výzkumu v praxi. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava: ASCO, Bratislava, 2005. s. 85-94. ISBN: 80-227-2299- 5.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Hydraulické zkoušky vyvíjeného aeračního zařízení ponorného typu. SOVAK, 2005, roč. 14, č. 2, s. 3-5. ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Analýza vnitřní struktury proudění v kanálu s záporným stupněm ve dně. In ENGINEERING MECHANICS 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 365-375. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  ŠULC, J. Shaping the outlow jet of tainter gates and hollow cone valves diredted into water tunnels. In Wasserbauliche mitteilungen, heft 29. Dresden: TU Dresden, 2005. s. 45-54. ISBN: 3-86005-461- 9.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Numerical and experimental modelling of flow in curved channels and diffusers. In Inženýrská mechanika 2005. Svratka: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 429-440. ISBN: 80-85918-93- 5.
  Detail

  PŘÍHODA, J.; ŠULC, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Modelování turbulentního proudění v zakřiveném složeném difuzoru. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2005. s. 87-90. ISBN: 80-85918-92- 7.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Proposal of Measures to Enhance the Safety of the Znojmo Dam on the Thaya River during Floods. In Dams at the Beginning of the 21st Century. Dresden: Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für Wasserbau und Technische Hydromechanik, 2005. s. 193-202. ISBN: 3-86005-461- 9.
  Detail

  STARA, V.; ŠULC, J.; ŠPANO, M. Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo. Vodní hospodářství, 2005, roč. 55, č. 4/ 2005, s. 104-107. ISSN: 1211- 0760.
  Detail

  ŠULC, J.; PŘÍHODA, J.; SEDLÁŘ, M.; ZUBÍK, P. Numerical and experimental modelling of turbulent flow in curved channels and diffusers. Inženýrská mechanika - Engineering Mechanics, 2005, roč. 12, č. 6, s. 429-440. ISSN: 1210- 2717.
  Detail

 • 2004

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření proudění v kanálu s náhlým rozšířením průřezu. In 4. Vodohospodářská konference 2004 s mezinárodní účastí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., 2004. s. 579-586. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření proudění v kanálu obloukového difuzoru pravoúhlého průřezu. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2004. s. 1-9. ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  ŠULC, J. Usměrnění proudění v odpadních štolách za segmentovými a rozstřikovacími uzávěry. In 17. Mezinárodní konference o vodní energetice HYDROTURBO 2004. Brno: VUT v Brně, 2004. s. 189-198. ISBN: 80-8070-234- 9.
  Detail

  ŠULC, J., ZUBÍK, P. Měření proudění v kanálových obloucích pravoúhlých průřezů. In XIV. medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín". Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2004. s. 263 ( s.)ISBN: 80-8070-234- 9.
  Detail

  ŠULC, J., LICHTNEGER, P., ZUBÍK, P. Měření parametrů proudění v kanálu se záporným stupněm ve dně. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Ústav termomechaniky AVČR, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-85918-88- 9.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.; ZDAŘIL, S.; ČAPKA, K. Stanovení komplexních parametrů aeračního zařízení. In CERM, 2004. s. 58-65. ISBN: 80-7204-360- 9.
  Detail

 • 2003

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření struktury proudu v kanálovém oblouku čtvercového profilu. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing, s.r. o, 2003. s. 352 ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ŠULC, J. Úloha modelového výzkumu funkčních zařízení přehrad. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: ECON publishing, s.r. o, 2003. s. 526-539. ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Měření struktury proudu v kanálovém oblouku pravoúhlého profilu. In 18. Sympozium o anemometrii. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2003. s. 131 ( s.)ISBN: 80-239-0644- 5.
  Detail

  ŠULC, J. Aerodynamické modelování výmolů u obtékaných stavebních jímek a pilot. In 3. Vodohospodářská konference 2003. Brno: VA v Brně, 2003. s. CD - B ( s.)ISBN: 80-86433-26- 9.
  Detail

  ZUBÍK, P.; ŠULC, J. Měření parametrů proudění v oblouku čtvercového průřezu. In Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav pro teoretickou a aplikovanou mechaniku AVČR, 2003. s. 153-162. ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

 • 2002

  ŠULC, J.; ZUBÍK, P. Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV. Experimentální výzkum proudění v průtočných částech hydraulických strojů metodou integrální laserové anemometrie - PIV. 1. Brno: LVV-FAST- VUT v Brně, 2002.
  Detail

  ŠULC, J. Měřicí technika užívaná k analýze proudění tekutin. In Sborník ze semináře "Interakce pohybujícího se tělesa a tekutiny". VUT v Brně, 2002. s. 7/ 1 (7/22 s.)ISBN: 80-214-2134- 7.
  Detail

  ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M. Genaue Abflussmessung in Kanalizationsnetzen. In Wasserbauliche Mitteilungen heft 21. Dresden: TU Dresden, 2002. s. 179-189. ISBN: 3-86005-297- 7.
  Detail

 • 2000

  ŠULC, J. Požadavky na stabilitu přelévaných zemních a kamenitých hrází. In Suché ochranné nádrže v projektech pozemkových úprav. Brno: VUT Brno, Antonínská 1, 2000. s. 45 ( s.)ISBN: 80-214-1544- 4.
  Detail

  ŠULC, J. Měření průtoků dle vyhlášky MŽP č.47/1999 Sb. SOVAK, 2000, roč. 9, č. 4, s. 9-10. ISSN: 1212- 3039.
  Detail

  ŠULC, J. Měření průtoků dle soucasne legislativy. SOVAK, 2000, roč. 9, č. 3, s. 18 ( s.)ISSN: 1210- 3039.
  Detail

  ŠULC, J. Současné legislativní požadavky na provozní způsobilost instalovaných systémů pro měření průtoku odpadních vod. In Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod. Brno: NOEL, s.r.o., 2000. s. 1 ( s.)ISBN: 80-86020-27- 4.
  Detail

 • 1999

  KAPLAN, V.; MAŇAS, P.; ŠULC, J. Mobilní protipovodňová hráz typu "DEFANCE WALL". In Sborník 11. Mezinárodní vědecké konference, podsekce č. 10. 1. Brno: VUT v Brně, 1999. s. 37-40. ISBN: 80-214-1440- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.