Ing. arch.

Jan Foretník

Ph.D.

FA – proděkan pro studium

+420 54114 6653
foretnik@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.

Projekty

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2018

  Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2015

  Prostorový akt - jevy a tělesnost v prostoru, na teoretickém podkladě fenomenologických proudů filozofie, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2013

  DF13P01OVV019, Identifikace a interpretace vzniku, podoby a proměny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohraničí, zahájení: 01.04.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail