Ing.

Jakub Raček

Ph.D.

FAST, CENTRUM-AdMaS – vědecký pracovník

racek.j@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Raček, Ph.D.

Patenty

  • 2020

    užitný vzor
    CHORAZY, T.; RAČEK, J.; České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Substrát pro zelené střechy. 34637, užitný vzor. (2020)
    Detail