Ing.

Jakub Elcner

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

elcner@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

Projekty

 • 2017

  VYBRANÉ PROBLÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail

 • 2011

  Komplexní modelování interakce člověka a prostředí v kabinách dopravních prostředků a obytných prostorách a návrhové nástroje (tzv. Human Centered Design) , zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum depozice aerosolů v modelu plic, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Rozšíření výuky předmětu Počítačové modelování formou interaktivních výukových průvodců, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2010

  Experimentální výzkum depozice aerosolů v modelu plic, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Komplexní modelování interakce mikroklimatu v kabinách dopravních prostředků a zdravotního rizika., zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail