Ing.

Jakub Elcner

Ph.D.

FSI, EÚ OTTP – odborný asistent

elcner@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Jakub Elcner, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.1999 - 30.05.2003

  SPŠ Stavební, Hradec Králové
  obor technické zařízení budov, maturita

 • 01.09.2003 - 17.06.2008

  FSI, VUT v Brně
  obor Termomechanika a technika prostředí, SZZ, ing.

Přehled zaměstnání

 • 01.02.2011 - 02.01.2014

  NeTME, divize procesů energetiky a ekologie
  zaměstnanec

Pedagogická činnost

2009-2012 cvičení předmětu Termomechanika
2009-2010 počítačová cvičení předmětu Termomechanika

Vědeckovýzkumná činnost

2008-dosud, transport a depozice aerosolů v dýchacím traktu člověka pomocí CFD

Akademické stáže v zahraničí

 • 18.10.2009 - 08.11.2009

  University of Iowa, USA

 • 04.10.2010 - 01.11.2010

  Clarkson University, USA

 • 14.09.2011 - 19.10.2011

  Clarkson University, USA

Projekty

2007-2008, člen týmu GD101/05/H018, Výzkum efektivních systémů pro zlepšení kvality vnitřního prostředí
2007-2008, člen týmu GA101/07/0862, Experimentální studie dynamiky proudění, transportu a depozice aerosolů v postupně se větvících minikanálech
2009, člen týmu GD101/09/H050, Výzkum energetických úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí
2009, člen týmu ME09030, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

0