Ing.

František Vajkay

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7413
frantisek.vajkay@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vajkay, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

BH053Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
BHB012Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHB043Diplomový seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
BHB002Počítačová grafika (S)
Cvičení, Česky, letní, FAST, PST
BHA001Pozemní stavitelství 1
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BHB004Pozemní stavitelství 2 (S)
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST
BH009Projekt – Pozemní stavitelství
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHA017Projekt – Pozemní stavitelství
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
BHA010Projekt – Pozemní stavitelství (S)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
NHB042Sanace a adaptace budov
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BHB014Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BH056Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
NHA064Specializovaný seminář
Cvičení, Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024