Ing.

František Vajkay

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7413
frantisek.vajkay@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vajkay, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  DATOVÁ PODPORA NÁVRHU ZELENÝCH FASÁD A STŘECH S INTEGROVANÝMI FOTOVOLTAICKÝMI PANELY, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Studium 3D tištěných konstrukcí pozemního stavitelství 4.0, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Studium fyzikálních procesů v kritických detailech obalových konstrukcí budov s téměř nulovou potřebou energie, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Vliv znečištění skel na světelnou pohodu v interiérech budov, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  FV40357, Výzkum a vývoj nového stavebního materiálu spočívajícího v kompozitní sendvičové desce pro vegetační vertikální konstrukce, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  InStep - International Sustainable Engineering Practices, zahájení: 29.05.2018, ukončení: 30.09.2019
  Detail

  SVĚTELNĚ A TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI INTERIÉRU BUDOV, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Monitorování jasu v interiéru a exteriéru budovy fotometrickou metodou, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  Verifikace chování a rozvoj konstrukcí a konstrukčních prvků na bázi dřeva a kombinovaných konstrukcí ze dřeva a železobetonu, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Analýza teplotně vlhkostních procesů v konstrukcích světlovodů včetně následné optimalizace , zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail