Ing.

František Vajkay

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7413
frantisek.vajkay@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vajkay, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  VANĚK, V.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.; BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; PĚNČÍK, J. Experimental determination of fracture mechanical properties of cement-fibre boards reinforced with cellulose and PVA fibres for FE analysis. Construction and building materials, 2024, roč. 411, č. 134622, s. 1-9. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

 • 2021

  VLACH, F.; VAJKAY, F.; NOVOTNÝ, M.; ŠUHAJDA, K.; BEČKOVSKÝ, D. Technical Measures for Limitation of Frost Depth in Soil. Advances in Science and Technology. Switzerland: Trans Tech Publications Ldt., 2021. s. 1-6. ISSN: 1662-0356.
  Detail | WWW

 • 2020

  MACHOVÁ, P.; VAJKAY, F. Reduction of Light Transmission by Glazing with Atmospheric Pollutants. In IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW

 • 2019

  Petra Machová, František Vajkay. Factors influencing the value of daylight factor. In MATEC WEB OF CONFERENCES. MATEC Web of Conferences. CEDEX A: E D P SCIENCES, 2019. s. 1-5. ISSN: 2261-236X.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, P.; VAJKAY, F. The Issue of the Daylighting Intensity by Light Guides. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2019. s. 1-11. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2018

  NOVÁKOVÁ, P.; VAJKAY, F. Určení denního osvětlení ve vnitřním prostoru osvětlovaném světlovody. In Juniorstav 2018. Brno: Econ publishing, s.r.o., 2018. s. 105-112. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

  NOVÁKOVÁ, P.; VAJKAY, F. The Issue of the Daylighting intensity by Light Guides. 2018.
  Detail

 • 2016

  GÁBROVÁ, L.; HLÁSKOVÁ, M.; VAJKAY, F. Comparative Evaluation of Daylighting Simulation Programs. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 732-739. ISBN: 978-3-03835-709- 4. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; TICHOMIROV, V. Computer tools to determine physical parameters In wooden houses. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 4, s. 607-610. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L.; VAJKAY, F. Errors of In- Situ Illuminance Measurements. In Energy Saving and Environmentally Friendly Technologies - Concepts of Sustainable Building. Applied Mechanics and Materials. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 676-683. ISBN: 978-3-03835-709- 4. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  VAJKAY, F.; BEČKOVSKÝ, D.; TICHOMIROV, V. Assessment of Tubular Light Guides with Respect to Building Physics. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 3, s. 409-412. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

 • 2014

  BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F. BRESET - Remote Sensing Technology for Building Physics Research of Structures. In Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 575-578. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VAJKAY, F.; ŽIŽKA, L. Assessment of Daylighting Design Tools Against Test Cases Included in CIE's 171:2006 Report. In EnviBUILD Buildings and Environment 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 352-355. ISBN: 978-3-03835-040-8. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VAJKAY, F. Stavební fyzika - Světelná technika v teorii a praxi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014. 80 s. ISBN: 978-80-214-4880- 3.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; BEČKOVSKÁ, T.; VLACH, F.; VAJKAY, F. Diffusion of water vapour, monitoring and risk analysis of wooden walls. WOOD RESEARCH, 2014, roč. 59, č. 3, s. 431-438. ISSN: 1336- 4561.
  Detail

  VAJKAY, F.; HLÁSKOVÁ, M.; GÁBROVÁ, L. Appropriateness of Test Cases Included in the CIE 171/ 2006 Test Report. In ATF 2014 e- book of reviewed papers. Vienna, Austria: TGM - Federal Institute of Technology, 2014. s. 228-231. ISBN: 978-3-200-03644- 4.
  Detail | WWW

 • 2013

  KOPKÁNĚ, D.; VAJKAY, F. Passive Infra Reflectors and its Simulation in Radiance Software. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 649, s. 299-302. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F. Computer simulations of room acoustics in sporting facilities. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 649, s. 57-60. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  FIŠAROVÁ, Z.; ŠTEFFEK, L.; VAJKAY, F. Experimental Timber Frames House EXDR1. Advanced Materials Research, 2013, roč. 2013, č. 649, s. 73-76. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

 • 2008

  MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Daylight simulations and tubular light guides. International Journal of Sustainable Energy, 2008, roč. 27, č. 3, s. 155-163. ISSN: 1478- 6451.
  Detail

  PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Stanovení směrové propustnosti. Inovační podnikání & transfer technologií, 2008, roč. XVI, č. 4, s. VII (VIII s.)ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  ALTAN, H.; WARD, I.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Solar Gains Evaluation in a Glazed Administrative Building. WSEAS e- journal Energy and Environment, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 55-58. ISSN: 1790- 5095.
  Detail

  VAJKAY, F.; FRIČ, O.; KADLEC, M. Daylighting of a Library Room with Different Types of Skylights. In Juniorstav 2008 Sborník anotací Collection of Abstracts. Brno: Omegadesign, 2008. s. 47-47. ISBN: 978-80-86433-45- 5.
  Detail

  WARD, I.; ALTAN, H.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. An internal assessment of the thermal comfort and daylighting conditions of a naturally ventilated building with an active glazed facade in a temperate climate. ENERGY AND BUILDINGS, 2008, roč. 41, č. 1, s. 36-50. ISSN: 0378- 7788.
  Detail

 • 2007

  PLCH, J.; MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Posouzení osvětlenosti schodišťového prostoru s atypickým světlovodem. TZB Haustechnik, 2007, roč. 2007, č. 5, s. 66-67. ISSN: 1210- 356X.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Počítačová simulace denního osvětlení. In Sborník příspěvků z konference Světlo 2007. 1. Ostrava: VŠB TU, 2007. s. 165-158. ISBN: 978-80-248-1579- 4.
  Detail

  VAJKAY, F.; MOHELNÍKOVÁ, J. Energy saving lighting with light guides. WSEAS e- journal Energy and Environment, 2007, roč. 1, č. 1, s. 46-48. ISSN: 1790- 5095.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; PLCH, J.; VAJKAY, F.; DARULA, S.; KITTLER, R. Posouzení modelu štěrbinového světlovodu. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. XV, č. 3, s. VII (VIII s.)ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; DARULA, S.; VAJKAY, F. Hodnocení osvětlenosti světlovody. Projekt - stavba, 2007, roč. 2, č. 3, s. 9-12. ISSN: 1336- 6327.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Light guides as energy saving alternative for windowless interiors. WSEAS Journal Transactions on Environment and Development, 2007, roč. 2, č. 3, s. 45-49. ISSN: 1790- 5079.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Hodnocení denní osvětlenosti střešními okny pomocí počítačových modelování. In Sborník Slovalux 2007. 1. Nové Zámky: Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, TYPHOON, 2007. s. 124-126. ISBN: 978-80-969403-6- 3.
  Detail

  VAJKAY, F. Comparison of Day Lighting in Reference Room with Different Types of Windows. Juniorstav 2007 Sborník anotací Collection of Abstracts. Brno: Akademické nakladatelstvý CERM Brno, 2007. s. 60 ( s.)ISBN: 978-80-214-3337- 3.
  Detail

  VAJKAY, F.; MOHELNÍKOVÁ, J. Energy saving lighting with light guides. In Proceedings of the intern. conference Renewable Energy Sources 07. 1. Francie: WSEAS, 2007. s. 46-48. ISBN: 978-960-6766-09- 1.
  Detail

 • 2006

  MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Modelování denní osvětlenosti místnosti s horním a bočním osvětlením. Kurz osvětlovací techniky XXV. Kouty nad Desnou: 2006. s. 155-156. ISBN: 80-248-1178- 2.
  Detail

  MOHELNÍKOVÁ, J.; VAJKAY, F. Computer simulation of indoor daylighting in rooms with windows, roof windows, skylight and tubular lightguides. In conference proceedings. Balatonfüred, Hungary: 2006. s. 155 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.