Ing.

František Vajkay

Ph.D.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7413
frantisek.vajkay@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. František Vajkay, Ph.D.

Patenty

  • 2015

    užitný vzor
    BEČKOVSKÝ, D.; VAJKAY, F.; Vysoké učení technické v Brně: Zařízení pro dálkové sledování stavu stavebních konstrukcí. 28264, užitný vzor. (2015)
    Detail