doc. Ing.

Bohuslav Bušov

CSc.

FEKT, UVEE – docent

+420 54114 6734
busov@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc.

Publikace

 • 2018

  BUŠOV, B.; DOSTÁL, V. Innovation of Pressing with TRIZ Methodology. In 12th International Conference on Mechatronics. Procedia CIRP. 2018. s. 11-18. ISBN: 978-3-319-65960-2. ISSN: 2212-8271.
  Detail | WWW

 • 2017

  BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P. APPLICATION OF TRIZ METHODOLOGY IN INNOVATION OF PRESSING. In Proceedings of the 9th International Conference Physics Teaching in Engineering Education. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Slovakia, 2017. s. 61-69. ISBN: 978-80-554-1322-8.
  Detail

  BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.; BRÜSTLOVÁ, J.; DOBIS, P. APPLICATION OF TRIZ METHODOLOGY IN INNOVATION OF PRESSING. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Slovakia, 2017. s. 18-18.
  Detail

  Bohuslav Bušov, Vladimír Dostál. Innovation with TRIZ Methodology. In Mechatronics 2017. Advances in Inteligent Systems and Computing. Brno: Springer, 2017. s. 11-18. ISBN: 978-3-319-65960- 2.
  Detail

  Bohuslav Bušov, Vladimír Dostál. TRIZ-trans- disciplinary innovative methodology. In Australasian Association for Engineering Education. Australasian Association for Engineering Education. Sydney: AAEE, 2017. s. 47-55. ISBN: 9780994152039.
  Detail | WWW

 • 2016

  BUŠOV, B.; KATOLICKÝ, Z.; BARTLOVÁ, M. TRIZ and turbojet engine innovation. Procedia CIRP, 2016, roč. 40, č. 1, s. 120-126. ISSN: 2212-8271.
  Detail

  BUŠOV, B.; ŽÍDEK, J.; BARTLOVÁ, M. TRIZ already 35 years in the Czech Republic. In Procedia CIRP. Procedia CIRP. Amsterdam: Elsevier B.V., 2016. s. 216-220. ISSN: 2212-8271.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  BUŠOV, B., Katolický, Z., Bartlová, M. SMALL TURBOJET ENGINE INNOVATION AND TRIZ INSTRUMENTS. In MATRIZ fest Conference, Praha 4.-6.9. 2014. Praha: TRIZ Association, 2015. s. 237-246. ISBN: 978-0-692-27134- 6. ISSN: 2374-2275.
  Detail

  BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M. Dialektika a inovace metodikou TRIZ. XXXIII International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: Universita obrany, 2015. s. 17-24. ISBN: 978-80-7231-995- 4.
  Detail | WWW

  B. Bušov, B. Lacko. Kritický a systematický rozbor příčin a následků událostí. In Kritické systémové myšlení. SYSIN 2015. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2015. s. 77-84. ISBN: 978-80-7251-417-5.
  Detail | WWW

 • 2014

  KATOLICKÝ, Z.; BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M. Turbojet Engine Innovation and TRIZ. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 16-23. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  BUŠOV, B.; BRÜSTLOVÁ, J.; BARTLOVÁ, M. TRIZ methodology for analysis and synthesis of innovation. In Challenges and Solutions, Pluging and apps for effective teaching, PTEE 2014 Proceedings. Aveiro, Portugalsko: UA Editora, University Aveiro, 2014. s. 113-121. ISBN: 978-972-789-433- 8.
  Detail | WWW

  BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M. Improvement the evaluation of innovation. Machatronika 2014. Book of abstracts. 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BUŠOV, B.; KNOFLÍČEK, R.; BARTLOVÁ, M. Improvement the Evaluation of Innovation. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 582-587. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M. Improvement of Active Hinge of the Car Bonnet. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 575-581. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
  Detail

  BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M. Improvement of active hinge of the car bonnet. Mechatronika 2014. Book of abstracts. 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

 • 2013

  BUŠOV, B., Dostál, V., Mostyn, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. Proceeding of the TRIZ Future Conference 2013. Paris: ART ET Metiérs, 2013. s. 551-560. ISBN: 978-0-9551218-2- 1.
  Detail

 • 2012

  BARTLOVÁ, M.; BUŠOV, B. USING TECHOPTIMIZER IN ENGINEERING EDUCATION. In New trends in physics NTF 2012, Proc. of the conference. Brno: Dept. of Physics FEEC, BUT, 2012. s. 201-204. ISBN: 978-80-214-4594- 9.
  Detail

  BARTLOVÁ, M.; BUŠOV, B.; DOBIS, P. Physics and Technology, Theory and Practice. In EDULEARN12, Proceedings CD. Barcelona, Španělsko: IATED, 2012. s. 4186-4192. ISBN: 978-84-695-3491- 5.
  Detail

 • 2011

  BUŠOV, B. How to improve the evaluation of exhibits by partial application of TRIZ. In Proceedings of the TRIZ Future Conference. TRIZ Future, Systematically Innovatin for Sustainable Competitiveness. Dublin, Institute of Technology Tallaght: Cascini, Milano, Vaneker, Twente, 2011. s. 241-250. ISBN: 978-0-9551218-2- 1.
  Detail

  BUŠOV, B.; BARTLOVÁ, M.; DOBIS, P. TechOptimizer - the Bridge between Theory and Practice. In Proceedings of PTEE 2011. Mannheim, Německo: SEFI, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-3-931569-18- 1.
  Detail

 • 2010

  BUŠOV, B. The Evaluation of Innovation Supported by TRIZ. Mezhdunarodnyj symposium obrazovanie, nauka i proizvodstvo: problemy, dostizhenia i perspektivy. Komsomolsk na Amuru: 2010. s. 208-213. ISBN: 978-5-7765-0865- 3.
  Detail

 • 2007

  BUŠOV, B. TRIZna" inovace, nástroje uplatnění TRIZ. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 5-6. ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  BUŠOV, B. Názory na TRIZ z praxe. Inovační podnikání & transfer technologií, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 32-33. ISSN: 1210- 4612.
  Detail

  BUŠOV, B. Development of the Technological System Tool as a basis of TRIT predictions. In TRIZ future 2007. Frankfurt a M.: kassel university press, 2007. s. 197-205. ISBN: 978-3-89958-340- 3.
  Detail

 • 2006

  BUŠOV, B. Varování z Bruselu. 2006, roč. 2006, č. 3, s. 24 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B. Aplikce metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. bez edice. VUTv Brně: MŠMT, KONTAKT, 1P05ME760, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B. Využití metodiky TRIZ v praxi. In Průmyslové inženýrství 2006. ZČU Plzeň: ZČU, Katedra průmyslového inženýrství, Plzeň, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 80-7043-507- 0.
  Detail

  BUŠOV, B. Perna systems and TRIZ Evaluation. In ETRIA TRIZ Future Conference 2006. Kotrijk, Belgie: Simon Dewulf, 2006. s. 183 ( s.)ISBN: 90-77071-05- 9.
  Detail

  BUŠOV, B. TRIZ- Tvorba a řešení inovačních/ invenčích zadání. In Nejlepší zkušenosti pro lepší kvalitu života. Praha: Česká společnost pro jakost, 2006. s. 12 ( s.)ISBN: 90-6453-602- 9.
  Detail

  BUŠOV, B. TRIZ na inovace. In Rozvoj intelektuálního kapitálu. Škoda Mladá Boleslav: Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2006. s. 17 ( s.)ISBN: 80-6543-80- 7.
  Detail

  BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání. In Škoda Mladá Boleslav: Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a obchodu ČR., 2006. s. 17 ( s.)
  Detail

 • 2005

  M. Bartlova, B. Busov. USING TRIZ IN PHYSICS TEACHING THE WAY FROM THEORY TO PRACTICE. 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005, Abstracts of the Contributed Papers. Europhysics Conference Abstracts. Czech Republic: European Physical Society, 2005. s. 5- 1 ( s.)ISBN: 2-914771-28- 2.
  Detail

  Bušov, B. 25 years with TRIZ in Czech Republic. In 25 let implementace TRIZ v ČR a na Slovensku. St. Peterburg: Mezinárodní asociace TRIZ, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3047- 8.
  Detail

  BUŠOV, B. Aplikace metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. dílčí výzkumná zpráva k řešenému projektu. bez názvu. UVEE FEKT VUT: MŠMT, program KONTAKT, 1P05ME760, 2005. s. 0 ( s.)
  Detail

  BARTLOVÁ, M.; BUŠOV, B. Using TRIZ in Physics Teaching, the Way from Theory to Practice. In Proceedings of the 4th International Conference on Physics Teaching in Engineering Education PTEE 2005. Brno University of Technology, 2005. s. 5- 1 ( s.)ISBN: 80-903063-6- 5.
  Detail

 • 2004

  BUŠOV, B., VESELKA, F. Aplikace metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. Brno: AUTOPAL,s.r.o. Nový Jičín, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B. Case Studies of TRIZ Application. In TRIZfutureCONFERENCE. Firenze, Italy: Firenze University Press, 2004. s. 375-382. ISBN: 88-8453-221- 3.
  Detail

  BUŠOV, B. TRIZ na školách a ve firmách ČR a Slovenska. In XX. Mezinárodní symposium elektrických pohonů, SYMEP 2004. Praha: CVUT, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-03018- 0.
  Detail

  BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. TRIZ AT UNIVERSITIES AND IN FIRMS OF CR AND SLOVAKIA?. In XII. International Symposium on Electri Machienry in Prague, ISEM 2004. Prague: CVUT, 2004. s. 5 ( s.)ISBN: 80-01-03061- X.
  Detail

 • 2003

  BUŠOV, B. Rozpor - stopa k inovacím podle TRIZ. In Rozpor - stopa k inovacím podle TRIZ. Brno, Prácnická fakulta: EVIDA, 2003. s. 33- 42 ( s.)ISBN: 80-86596-25- 7.
  Detail | WWW

  BUŠOV, B. Jde o kvalifikační profil absolventa/VUT?. In Strojní inženýři pro XXI. století. FSI VUT Brno: FSI a Asociace strojních inženýrů, 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-2272- 6.
  Detail

  BUŠOV, B. Observing the Development Trends of Glass Moulds using the Laws of Technical Systems Evolution. In ETRIA World COnference. Aachen: ETRIA, 2003. s. 127 ( s.)ISBN: 90-77071-01- 6.
  Detail

  BUŠOV, B. Zákonitosti rozvoje techniky a TRIZ. In Systémové prognózování. Pardubice: Univerzita, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7194-559- 5.
  Detail

  BUŠOV, B. InOVACE a nebo deGRADACE. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ, 2003. s. 24 ( s.)
  Detail

 • 2002

  BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. Knowledge Mining - Myth or Fact ?. In Proceedings 3rd Conference Physics Teaching in Engineering Education. Leuven: Universitry of Leuven, 2002. s. 56 ( s.)ISBN: 90-5682-359- 0.
  Detail

  BUŠOV, B. Znalostně založené inovace. In EDUCATION FOR MANAGEMENT(EDMAN 02). Praha: Ing. MIKOTA, 2002. s. 29 ( s.)ISBN: 80-86596-09- 05.
  Detail

  BUŠOV, B., SAMEK, R., LASÁK, P. Inovace s metodikou TRIZ s podporou expertního systému IM. In XX. mezinárodní kíolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: VVŠ pozemního vojska Vyškov, 2002. s. 65 ( s.)ISBN: 80-7231-090- 9.
  Detail

  BUŠOV, B., BARTL, J. Rozvíjení tvořivosti studentů, učitelů a inženýrů pomocí metodiky TRIZ. (MŠMT, program KONTAKT, ME 300 349). KONTAKT, ME 300 349. FEKT VUT Brno: FRVŠ, 2002.
  Detail

  BUŠOV, B., SAMEK, R., LASÁK, P. Informace, znalosti, inovace. In Moderní management (MOMAN02). Praha: Ing. Petr MIKOTA, 2002. s. 37 ( s.)ISBN: 80-65596-03- 6.
  Detail

  BUŠOV, B., VESELKA, F. Technická tvůrčí práce se SW podporou. In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientific Padagogical Publishing, 2002. s. 23 ( s.)ISBN: 80-85645-46- 7.
  Detail

  BUŠOV, B., VESELKA, F. InOVACE založené na znalostech. In GENERAL MANAGEMENT (GEMAN 02). Mariánské lázně: Mikota, 2002. s. 211 ( s.)ISBN: 80-86596-10- 9.
  Detail

  BUŠOV, B. InOVACE systémově. In SYSTEM ENGINEERING (SYSTE 02). Praha: Mikota, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-86596-06- 0.
  Detail

  BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. From Problem to its Stones and Kernels. In ETRIA WORLD CONFERENCE, TRIZ FUTURE 2002. ENSAIS, Strasbourg: ENSAIS, 2002. s. 347 ( s.)ISBN: 2-86820-227- 6.
  Detail

  BUŠOV, B. DOLOVÁNÍ ZNALOSTÍ - fikce nebo realita?. In Systémy velení a řízení v rezortu MO. VA Brno: VA Brno, 2002. s. 503 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání - TRIZ a její SW podpora Invention Machine. In Konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Zvolen: TU Zvolen, 2002. s. 282 ( s.)ISBN: 80-228-1174- 2.
  Detail

 • 2001

  BUŠOV, B., SAMEK, R. Manuál k softveru TechOptimizer na Internetu. 2001.
  Detail

  BUŠOV, B. TRIZ-Tvorba a řešení inov. zadání - skripta na Internetu. 2001.
  Detail

  BUŠOV, B. Přednáška na téma TRIZ pro ústavy ZČU Plzeň. 2001.
  Detail

  BUŠOV, B., SAMEK, R., LASÁK, P. Software Manual, version 3.0 / 3. 5 TechOptimizer. 2001.
  Detail

  BARTL, J., BUŠOV, B., VESELKA, F., LASÁK, P. Překlad knihy Gasanov a kol.: TRIZ dlja VUZov (I.díl). 2001.
  Detail

  BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání - TRIZ a Invention Machine - IM systém. In Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu. Soubor referátů z 2. pracovního semináře projektu GAČR č. 106/99/ 0362. Inženýrská akademie, Ústav termomechaniky, Praha: REPRONIS, 2001. s. P1 ( s.)ISBN: 80-86122-92- 1.
  Detail

  BUŠOV, B. Využívání znalostních databází při inovaci technických systémů (TRIZ, expertní systém a vyhledávání na Internetu). In Znalostný manažment - klůč k úspechu. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2001. s. 222 ( s.)ISBN: 80-233-0443- 7.
  Detail

  BUŠOV, B., BARTLOVÁ, M. Technická funkce a efekty přírodních věd, cesta z praxe do teorie a zpět. In Nové trendy ve fyzice. VUT, Brno: Ústav fyziky, 2001. s. 432 ( s.)ISBN: 80-214-1992- X.
  Detail

  BUŠOV, B. Rozvíjení tvořivosti studentů, učitelů a inženýrů pomocí metodiky TRIZ (MŠMT, program KONTAKT , projekt ME 349). Průběžná zpráva ke druhé etapě projektu. FEI VUT v Brně: FRVŠ, program KONTAKT, 2001.
  Detail

  BUŠOV, B. Technická funkce a efekty z přírodních věd, cesta firmy ven a zpět. In Zborník CS ONLINE, 14. medzinárodná konferenica. Stará Lesná: SSPCH, 2001. s. 133 ( s.)ISBN: 80-968011-6- 3.
  Detail

  BUŠOV, B., GASANOV, A., KOKIN, S., BARTLOVÁ, M. Computer Support of Innovation´ s Creativity. In Proceedings an International Conference "Computer Based Learning in Science". University of Ostrava: 2001. s. A3 ( s.)ISBN: 80-7042-180- 0.
  Detail

  BUŠOV, B., KOKIN, S., GASANOV, A., BARTLOVÁ, M. Computer Support of Innovationś Creativity. In Computer Based Learning in Science. PF Ostrava: De Montfort University, Leicester, UK, 2001. s. G3 ( s.)ISBN: 80-7042-180- 0.
  Detail

  BUŠOV, B., GASANOV, A., KOKIN, S., BARTLOVÁ, M. Using of TIPS Programs Packages in Engineering Education. In Proceedings an International Conference "Computer Based Learning in Science". University of Ostrava: De Montfort University of Leicester, 2001. s. G3 ( s.)ISBN: 80-7042-180- 0.
  Detail

  BUŠOV, B. TRIZ - metodika pro vzdělávání a praxi tvůrčích techniků.Pozvání na přednášku z TU Zvolen. 2001.
  Detail

 • 1999

  BUŠOV, B. A Novel Heat Exchanger. 1999, roč. 1999, č. 1, s. 1 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B. A Novel Heat Exchanger. 1999. s. 10 ( s.)
  Detail | WWW

 • 1998

  BUŠOV, B.; MALOCH, J.; AUBRECHT, V.; GROSS, B.; JADRNÝ, P. Diagnostika spínacího oblouku a CAD. In Proc. of XXIth Int. Conference on Phenomena in Ionized Gases. II. Bochum, Germany: APP, Ruhr- Universtaet Bochum, 1998. s. 42 ( s.)
  Detail

  AUBRECHT, V., BARÁK, J., BUŠOV, B., HANÁČEK, P., ŠTEFKA, J. Počítačová vizualizace pohybu elektrického oblouku ve zhášecí komoře VN vypínače. In Sborník "Inženýrská mechanika '98". Volume I. Praha: Institute of Thermomechanics AS, 1998. s. 11 ( s.)ISBN: 80-85918-38- 2.
  Detail

 • 1997

  AUBRECHT, V., BUŠOV, B., HANÁČEK, P., MAŠEK, J., PEŠKA, L., ŠTEFKA, J. Computational reconstruction and vizualization of switching arc. In Proc. of XXIII. ICPIG - Int. Conf. Phenomena in Ionized Gases. Toulouse, France: Université Paul Sabatier, 1997. s. 78 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání-TRIZ,Asoc. inov. podnikání, Praha. AIP Praha: 1997. s. 1- 210 ( s.)
  Detail

 • 1996

  BUŠOV, B. Tvorba a řešení inovačních zadání (HA + ARIZ). Bušov: Bušov, 1996. s. 1-200.
  Detail

 • 1995

  JADRNÝ, P., BUŠOV, B., AUBRECHT, V. Diagnostika elektrického oblouku. In Sborník konf. TD2000-DIAGO' 95. Zlín: 1995. s. 211 ( s.)
  Detail

  JADRNÝ, P., AUBRECHT, V., BUŠOV, B., GROSS, B. Switching Arc Diagnostics. In Workshop 95. Vol II. Praha: ČVUT Praha, 1995. s. 23 ( s.)
  Detail

 • 1994

  BUŠOV, B., AUBRECHT, V. Plasma Diagnostic and CAD. In Proceedings of Conf. on Physics and Technology of Plasma. Vol. 1. Minsk: Akademija nauk Belorusiji, 1994. s. 402 ( s.)
  Detail

  AUBRECHT, V., BARTL, J., BUŠOV, B., JADRNÝ, P., GROSS, B., PEŠKA, L. Diagnostics and modelling of arc behaviour II. In Proc."S" of XIth Symp. on Physics of Switching Arc. FEECS TU, Brno, Czech Republic: 1994. s. 34 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B., AUBRECHT, V., BARTL, J., GROSS, B., JADRNÝ, P., PEŠKA, L. Diagnostics and modelling of arc behaviour I. In Proc. of XIth Symp. on Physics of Switching Arc. FEECS TU, Brno, Czech republic: 1994. s. 163 ( s.)
  Detail

 • 1993

  BUŠOV, B., JADRNÝ, P., AUBRECHT, V., GROSS, B., MALOCH, J. Switching Arc Diagnostic and CAD. In Proceedings of XXIth International Conference on Phenomena in Ionized Gases., Vol II. TU Bochum: TU Bochum, 1993. s. 42 ( s.)
  Detail

 • 1992

  AUBRECHT, V., BUŠOV, B., VÁVRA, Z., GREGOR, J., ŠENK, J., TOMÁŠEK, R. Electrophysical phenomena in SF6 extinguishing chamber with self- flow generation. In Proceedings of the Tenth International Conference on Gas Discharges and Their Applications. Swansea: Technical University of Swansea, 1992. s. 160 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B., HARNA, Z., AUBRECHT, V., GROSS, B., JADRNÝ, P. Spatial reconstruction of the switching arc image in AutoCAD. In Proceedings of the Tenth Symposium on Physics of Switching Arc. Tři studně: UESP FEE VUT Brno, 1992. s. 114 ( s.)
  Detail

  BUŠOV, B., AUBRECHT, V., JADRNÝ, P., GROSS, B., MALOCH, J. Animation of the switching arc motion in a quenching chamber model of a high voltage circuit breaker. In Proceedings of the Tenth Symposium on Physics of Switching Arc. Tři studně: UESP FEE VUT, 1992. s. 110 ( s.)
  Detail

  AUBRECHT, V., BUŠOV, B., GROSS, B., JADRNÝ, P., HARNA, Z. CAD in Switching Arc Research. In Sborník VUT (1992/2-4). Brno: UESP FEI VUT Brno, 1992. s. 183 ( s.)ISBN: 80-214-0451- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.