prof. Ing.

Miloslav Pekař

CSc.

FCH, ÚFSCH – Director of Department

+420 54114 9330
pekar@fch.vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.

Projects

 • 2024

  Fyzikálně chemické procesy pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Cutting-edge on-chip electrically tunable nanolasing device harnessing exciton resonances in CsPbBr3, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Mezioborový výzkum - biochemie, fyzikální chemie, biotechnologie, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Improving the monitoring of the state of agricultural land affected by military operations, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2023

  Výzkum pokročilých fyzikálně chemických procesů pro aplikace, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Rozvoj mezioborového přístupu – fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Fyzikálně-chemických procesy pro smart aplikace, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Příprava a charakterizace chitosanových krytů ran s kontrolovaným uvolňováním léčiva , zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich pokročilé aplikace, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich praktické aplikace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Hyaluronan-catanionic vesicles complexes – interaction, structure, physical property, and stability, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2018

  Chemie je život 2018 ‐ studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Výzkum fyzikálně-chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.01.2022
  Detail

  Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi, zahájení: 01.09.2017, ukončení: 31.01.2021
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí technologické aplikace, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Chemie je život 2017 - studentská vědecká konference, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  TH02030073, Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2016

  Characterisation of hydrogels systems by advanced macro-rheological, micro-rheological and spectroscopical techniques, zahájení: 15.06.2016, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Pokročilé fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

  GA16-12477S, Hydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportní a uvolňovací vlastnosti, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  Characterisation of complex systems for biological applications using advanced rheological and spectroscopical techniques, zahájení: 01.07.2015
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro pokročilé aplikace, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Výzkum metod pro výrobu porézních částic a měření jejich depozice v dýchacím traktu člověka, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Sledování procesu stárnutí buněk, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Fyzikálně-chemické procesy – jejich výzkum a aplikace, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  LO1211, Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně- udržitelnost a rozvoj, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2013

  Výzkum fyzikálně chemických procesů s ohledem na jejich aplikační potenciál, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  LD12068, Příprava koloidů hyaluronanu s micelárními agregátypro nanomedicínské aplikace a charakterizace jejich vlastností, zahájení: 01.05.2012, ukončení: 01.05.2015
  Detail

  Výzkum lignosulfonátů, zahájení: 01.03.2012, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Studium fyzikálně chemických procesů pro budoucí aplikace, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Fyzikálně-chemické procesy a jejich aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Inovace Ph.D. studia pro biotechnologické aplikace, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  ED0012/01/01, Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, zahájení: 01.04.2010, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Pokročilé aplikace fyzikálně-chemických procesů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/151, Nové kryty ran na bázi nano- a mikro- nosičů, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI1/150, Nové hydrogely pro použití v regenerativní medicíně a kosmetické dermatologii, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Zavedení předmětu "Koloidní praktikum" v navazujícím magisterském programu "Spotřební chemie", zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  OC08004, Asociativní koloidy hyaluronan-tenzid, hyauloran-aminokyselina pro nanomedicínské aplikace , zahájení: 01.04.2008, ukončení: 30.11.2011
  Detail

  2B08020, Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/205, Nanotechnologie v medicíně - tkáňový nosič pro rekonstrukce pojiva, zahájení: 16.11.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Medicínsko - farmaceutický klastr Nanomedic, zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Rozvoj studentských laboratoří Ústavu fyzikální a spotřební chemie, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2006

  Studium agregace biokoloidů pomocí fluorescenčních sond, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

  Rozšíření laboratoře pro praktikum z analytické chemie potravin, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Structural effects of humic substances and some plant alkaloids on the degradation and detoxification of persistent organic pollutants in soils, zahájení: 01.03.2005, ukončení: 01.03.2008
  Detail

  GA105/05/0404, Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu , zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  Rozšíření laboratoře pro praktikum z instrumentální a strukturní analýzy, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Kompexní charakterizace přírodních ovocných šťáv, zahájení: 03.04.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Studium fyzikálně-chemických procesů v gelech huminových kyselin, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Numerické simulace chemických procesů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2001

  Nové pojetí výuky deterministického chaosu na VUT v Brně , zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2001
  Detail

  Inovace praktických cvičení z fyzikální chemie - F4, zahájení: 01.01.2001
  Detail

 • 1998

  GA104/98/0763, Studium transformace lignitu jako polymerního systému, zahájení: 01.01.1998
  Detail