prof. Ing.

Jiří Drápela

Ph.D.

FEEC, UEEN – Professor

+420 54114 6211
drapela@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.

Projects

 • 2024

  Nová generace nástrojů pro monitorování, diagnostiku a predikci vývoje kvality elektrické energie, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

  TS01020006, Nástroj pro monitorování energetických toků a ztrát v distribučních sítích NN s využitím dat měřených chytrými elektroměry, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 30.04.2027
  Detail

  Konverze a skladování energie_Eco&Stor, zahájení: 01.01.2024, ukončení: 31.12.2027
  Detail

 • 2023

  Studie: Zkušební laboratoř ČEZ Distribuce pro zkoušky souladu střídačů výrobních modulů, zahájení: 22.08.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Zkoušky souladu výrobny FVE 1,76 MW pro UPOS, zahájení: 10.07.2023, ukončení: 11.12.2023
  Detail

  Studie: Přechod střídačových výroben do nezáměrného ostrova v části distribuční soustavy - 1. etapa, zahájení: 04.07.2023, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku IV, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

  PNE 33 3430-0 Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů a zdrojů distribučních a přenosových soustav, zahájení: 15.02.2023, ukončení: 30.11.2023
  Detail

  Využití FVE pro dálniční komunikaci D55, „D55: Bzenec – Bzenec a Přívoz – Rohatec, úsek Ptačí oblasti“, zahájení: 11.02.2023, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2022

  Report for Insight into Requirements for Power Generation up to 50 kW , zahájení: 12.10.2022, ukončení: 20.12.2022
  Detail

  Školení: Kvalita elektrické energie v podmínkách aktivních distribučních sítí NN, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 11.10.2022, ukončení: 11.10.2022
  Detail

  Studie: Nezáměrný ostrovní provoz distribuovaných zdrojů v částí DS, zahájení: 30.08.2022, ukončení: 05.12.2022
  Detail

  Studie řešení testovacích procedur se sekvencemi a algoritmy pro ověřování shody a souladu střídačů výroben v laboratoři EG.D, zahájení: 25.07.2022, ukončení: 30.11.2022
  Detail

  GF22-10074K, New algorithms for the Evaluation of Flicker in the Context of Modern Electricity Networks, zahájení: 01.07.2022, ukončení: 30.06.2025
  Detail

  Třífázová referenční impedance s fázovým proudem do 16 A pro testovací systém, zahájení: 30.06.2022, ukončení: 31.12.2022
  Detail

  Školení : "Pokročilé zkušební techniky", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 05.05.2022, ukončení: 22.06.2022
  Detail

  Přístroj na stanovení svítivosti a doby hoření, zahájení: 14.02.2022, ukončení: 12.08.2022
  Detail

  TK04010060, Implementace certifikačních procesů pro zajištění integrace rozptýlených zdrojů v souladu s požadavky Nařízení EU, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TK04020103, Plně parametrizovatelný invertor se zabezpečeným nastavením a komunikačním protokolem, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

 • 2021

  Školení: Kvalita elektrické enegie v podmínkách aktivních distribučních sítí, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 01.10.2021, ukončení: 27.10.2021
  Detail

  Metodika výpočtu pro definici příspěvku ke kolísání napětí pro připojovací místa do přenosové soustavy , zahájení: 21.09.2021, ukončení: 15.12.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., dne 14.-15.9.2021, zahájení: 14.09.2021, ukončení: 15.09.2021
  Detail

  Školení: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., 7.-8.9.2021, zahájení: 07.09.2021, ukončení: 08.09.2021
  Detail

  Seminář: Frekvenční složky ve výkonovém systému. Analýza a měření. ABB, s.r.o., zahájení: 21.06.2021, ukončení: 30.10.2021
  Detail

  Vývoj, realizace a uvedení do provozu souboru rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 , zahájení: 21.05.2021, ukončení: 30.11.2021
  Detail

  Koncepční studie rozvoje FVE ve městě Brně, zahájení: 16.04.2021, ukončení: 03.11.2021
  Detail

  CK02000099, Pilotní projekt napájení trakčního vedení měniči AC/AC, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2020

  Autonomní řízení a regulace FV výroben v podmínkách VN , zahájení: 01.09.2020, ukončení: 23.12.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou" 2, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Seminář "Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v OM s vnořenou výrobou", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.08.2020, ukončení: 31.10.2020
  Detail

  Studie řešení testovací laboratoře pro střídačové zdroje kategorie A1, zahájení: 13.07.2020, ukončení: 15.09.2020
  Detail

  Vývojové testování emise vzorků dle EN 50015, zahájení: 04.06.2020, ukončení: 05.06.2020
  Detail

  Zpracování odborného posudku na zprávu: "Odstraníme překážky rozvoje obnovitelných zdrojů a energie", zahájení: 17.04.2020, ukončení: 22.04.2020
  Detail

  Vývojové testování statického elektroměru při půl-periodových změnách toku energie, zahájení: 10.03.2020, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku III , zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2019

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými elektroměry v odběrných místech s vnořenou výrobou, ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 27.11.2019, ukončení: 28.11.2019
  Detail

  Seminář: Měření elektrické energie standardními statickými a indukčními elektroměry v podmínkách současných sítí NN, ČEZ Distribuce, a.s., část II, zahájení: 17.09.2019, ukončení: 18.09.2019
  Detail

  Autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť - Etapa II terénní ověření, zahájení: 17.04.2019, ukončení: 30.05.2019
  Detail

  DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí, zahájení: 01.04.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2018

  Analýza síťových poměrů v napájecím systému měnírny SLOVALCO a.s., Žiar nad Hronom, SK, pro návrh systému sedmého agregátu s kompenzačně-filtrační jednotkou, zahájení: 12.12.2018, ukončení: 18.12.2018
  Detail

  Měřič blikání a diagnostiky blikání výboje, zahájení: 26.10.2018, ukončení: 25.01.2019
  Detail

  Školení "Kvalita elektrické energie/napětí v podmínkách aktivních distribučních sítí NN", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 24.10.2018, ukončení: 25.10.2018
  Detail

  Citlivost vybraných LED zdrojů na charakteristické kolísání napětí, část 2, zahájení: 07.08.2018, ukončení: 17.08.2018
  Detail

  Zkoušky napětím na měřících transformátorech proudu MTP, zahájení: 31.07.2018, ukončení: 30.08.2018
  Detail

  TK01020104, Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků , zahájení: 01.07.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Seminář "Podmínky provozování aktivních distribučních sítí NN vs. přímé/polopřímé měření EE standard. statickými elektroměry", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 11.06.2018, ukončení: 21.09.2018
  Detail

  Identifikace technického řešení energetického managementu v odběrných místech s vnořenou výrobou, zahájení: 24.04.2018, ukončení: 22.10.2018
  Detail

  Analýza chybovosti měření statických elektroměrů s přímým měřením, zahájení: 15.03.2018, ukončení: 19.07.2018
  Detail

  Možnosti identifikace průběžné chyby měření energie u elektroměrů s Aronovým systémem měření a estimace skutečného 15min profilu – Etapa I, zahájení: 15.03.2018, ukončení: 30.03.2019
  Detail

  Analýza autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť, zahájení: 09.02.2018, ukončení: 31.08.2018
  Detail

  Citlivost vybraných LED zdrojů na charakteristické kolísání napětí, zahájení: 08.02.2018, ukončení: 22.06.2018
  Detail

 • 2017

  Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation, zahájení: 16.10.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Profesní školení: "Konstrukce a metrika statických elektroměrů", , zahájení: 21.09.2017, ukončení: 13.10.2017
  Detail

  Analýza možností měření U měřidlem na OPM s vyhodnocením možnosti zpětné vazby pro řízení na OPM, zahájení: 11.09.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Seminář „Měřící transformátory (MTN, MTP), jejich chyby, manipulace a odhalování chyb“, zahájení: 26.07.2017, ukončení: 13.09.2017
  Detail

  Simulace provozu konečného řešení napájecího systému membránové elektrolýzy, zahájení: 06.06.2017, ukončení: 05.09.2017
  Detail

  Ověření trigrovacího algoritmu přístroje Meg38 pro záznam oscilogramů a identifikace typických průběhů okamžitých hodnot proudů při provozu kontrolérů pro řízení přebytků z FVE., zahájení: 22.05.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  Analýza parametrů tlumivky při zatěžování nelineárním proudem, zahájení: 31.03.2017, ukončení: 30.04.2017
  Detail

  Analýza chybovosti měření statických nepřímých elektroměrů s Aronovým měřícím systémem, zahájení: 10.02.2017, ukončení: 30.11.2017
  Detail

  TH02020104, Optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě dle konceptu "Smart Grid" z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Testování driverů pro LED Longwin, zahájení: 25.11.2016, ukončení: 09.12.2016
  Detail

  Citlivost vybraných typů světelných zdrojů na typické změny napětí, zahájení: 14.11.2016, ukončení: 15.12.2016
  Detail

  Analýza bilance elektrické energie v odběrných místech s vnořenou výrobou, zahájení: 21.10.2016, ukončení: 30.12.2016
  Detail

  Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy , zahájení: 25.08.2016, ukončení: 05.09.2016
  Detail

  Školení: "Kolísání napětí a blikání. Reálné chování světelných zdrojů a nové zdroje kolísání napětí". ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 11.08.2016, ukončení: 21.09.2016
  Detail

  Analýza funkce regulátorů pro řízení/využití přebytků z fotovoltaických elektráren a jejich dopadů na kvalitu napětí v distribučních sítích a měření činné energie elektroměrem, zahájení: 11.07.2016, ukončení: 31.03.2017
  Detail

  Znalecké posouzení metody určení převodu MTP za provozních podmínek při využití měřicích přístrojů WS 2X20Y, zahájení: 31.05.2016, ukončení: 30.06.2016
  Detail

  Testování prototypu LED svítidla, zahájení: 24.05.2016, ukončení: 27.05.2016
  Detail

  Školení: "Konstrukce a metrika statických elektroměrů činné energie z pohledu typových zkoušek a chování v reálných sítích", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 24.05.2016, ukončení: 16.06.2016
  Detail

  Analýza odezvy elektroměrů činné energie na rychlé změny mezi odběrem a výrobou, zahájení: 30.03.2016, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Studie odolnosti elektroměrů kategorie C, zahájení: 29.01.2016, ukončení: 01.02.2016
  Detail

 • 2015

  Vývoj ovládacího a řídícího softwaru modelu kolísání napětí, zahájení: 01.12.2015, ukončení: 08.12.2015
  Detail

  Návrh a vývoj simulátoru blikání, zahájení: 23.11.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Seminář: "Funkce elektroměrů činné energie v odběratelských sítích s (ne)řízenou spotřebou a mikro zdroji elektrické energie". ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 02.11.2015, ukončení: 04.11.2015
  Detail

  Studie odolnosti elektroměrů ve frekvenčním rozsahu 2-150 kHz Etapa II., zahájení: 26.10.2015, ukončení: 30.11.2015
  Detail

  Analýza poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy SPOLCHEMIE, zahájení: 29.04.2015, ukončení: 25.05.2015
  Detail

  Analýza chybovosti měření energie elektroměry v sítích E.ON Česká republika při diferenciálním rušení do 150 kHz, zahájení: 10.02.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Seminář: "Konstrukce a metrika statických elektroměrů činné energie z pohledu typových zkoušek a chování v reálných sítích." E.ON , zahájení: 29.01.2015, ukončení: 17.02.2015
  Detail

  TH01020327, Modulární systém pro komplexní monitoring a management v DC a hybridních AC/DC chytrých sítích, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2014

  Seminář: "Konstrukce a metrika statických elektroměrů činné energie z pohledu typových zkoušek a chování v reálných sítích". ČEZ Distribuce, a.s. (HS18436007), zahájení: 27.11.2014, ukončení: 16.12.2014
  Detail

  Odolnost elektroměrů ve frekvenčním rozsahu 2-150 kHz (PIII). (HS18445011), zahájení: 30.10.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  Odolnost elektroměrů ve frekvenčním rozsahu 2-150 kHz (PII). (HS18445010), zahájení: 25.10.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  Odolnost elektroměrů ve frekvenčním rozsahu 2-150 kHz (PI). (HS18457127), zahájení: 21.10.2014, ukončení: 30.11.2014
  Detail

  TA04021490, Prvky pro zavedení Smart Grids v distribučních sítích, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.08.2017
  Detail

  Analýza stárnutí IR zářičů pro diagnostiku jejich stavu. (HS18457022), zahájení: 19.02.2014, ukončení: 25.02.2014
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou elektroenergetiku, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Seminář: "Harmonické ve střídavých obvodech, Přepěťové ochrany", pro Global Business s.r.o., zahájení: 26.11.2013, ukončení: 13.12.2013
  Detail

  Seminář: "Základy elektroenergetiky praktickou formou pro ČEZ Distribuční služby II"., zahájení: 06.11.2013, ukončení: 22.11.2013
  Detail

  Seminář: "Základy elektroenergetiky praktickou formou pro ČEZ Distribuční služby", zahájení: 04.09.2013, ukončení: 04.10.2013
  Detail

  Výpočtové posouzení zvýšení tepelného namáhání harmonickými proudy v části vlastní spotřeby elektrárny Prunéřov II, zahájení: 18.04.2013, ukončení: 06.05.2013
  Detail

  TA03010444, Systém chránění sítě VN s využitím senzorů proudu a napětí se standardizovaným digitálním výstupem IEC 61850-9-2, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  TA03020523, Dynamický model distribuční sítě, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.10.2015
  Detail

 • 2012

  Inovace výuky v laboratoři užití elektrické energie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Inovace předmětu Distribuce elektrické energie, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Analýza provozních vlastností měniče MEAN WELL LPC-60-700 při statických a dynamických změnách napětí, zahájení: 05.10.2011, ukončení: 05.11.2011
  Detail

  Frekvenční odezva a odolnost elektronického předřadníku Tridonic PC 4x18 T8 TEC proti rušení signálem HDO, zahájení: 21.03.2011, ukončení: 20.05.2011
  Detail

  Analýza příčiny vysoké míry poruchovosti napájecích zdrojů LED modulů v instalaci reklamního pylonu - AVION shopping park Ostrava, zahájení: 28.02.2011, ukončení: 24.03.2011
  Detail

  Výzkum bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti elektroenergetických systémů, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Charakteristiky LED vhodných pro vnější osvětlení drážních vozidel, zahájení: 13.10.2010, ukončení: 05.11.2010
  Detail

  Performance Analysis of the Electronic Ballast - Type: Beghelli 1x58WT8 (292614005) , zahájení: 26.01.2010, ukončení: 05.03.2010
  Detail

  Výzkum spolehlivosti, bezpečnosti a efektivnosti energetických systémů, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Simulátor kolísání napětí a fyzikální modely sítí a spotřebičů pro laboratorní výuku v oblasti kvality elektrické energie a nízkofrekvenční EMC, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Analýza stavu zdroje 600/24V - 30A EPRONA, a.s. z hlediska možnosti vzniku poruchy, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 20.11.2009
  Detail

  Nastavení a ověření parametrů vlakového návěstního svítidla NSV01xyab, zahájení: 02.03.2009, ukončení: 04.05.2009
  Detail

  Analýza frekvenční odezvy elektronického předřadníku Beghelli s aktivním PFC obvodem, zahájení: 05.01.2009, ukončení: 12.01.2009
  Detail

  Rozšíření praktické výuky diagnostických metod v elektroenergetice, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  Inovace laboratorní výuky s problematikou osvětlovacích soustav, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2008

  Analýza frekvenční odezvy nové verze elektronického předřadníku Beghelli 4x18W T8 LCF, zahájení: 03.06.2008, ukončení: 11.06.2008
  Detail

  Spektro-fotometrická a kolorimetrická analýza LED souborů pro vlakové návěstní svítidlo NSV01, zahájení: 01.06.2008, ukončení: 23.06.2008
  Detail

  Analýza provozních vlastností elektronických předřadníků fy TCI pro napájení lineárních zářivek T5 a T8. Posouzení vhodnosti jejich použití na českém trhu s ohledem na parametry napájecí sítě, zahájení: 05.03.2008, ukončení: 19.03.2008
  Detail

  Analysis of electronic ballast Beghelli 4x18W T8 sensitivity to voltage fluctuation caused by ripple control signal, zahájení: 30.01.2008, ukončení: 18.02.2008
  Detail

  Analýza příčin vysoké míry kolísání napětí na vývodech MVE Hradištko, zahájení: 03.01.2008, ukončení: 15.01.2008
  Detail

  GP102/08/P582, Výzkum rušivého kolísání světelného toku světelných zdrojů způsobeného přítomností harmonických a meziharmonických složek v napájecím napětí, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2007

  Měření fotometrických a radiometrických parametrů návěstního vlakového svítidla a návrh úprav a opatření. , zahájení: 04.09.2007, ukončení: 20.12.2007
  Detail

  Analysis of Operating Characteristics of Electronic Ballast - Type: APIN EB-P-18T8x4., zahájení: 01.06.2007, ukončení: 20.08.2007
  Detail

  Vybrané zkoušky funkce nouzového svítidla 50-001P-2018N. , zahájení: 01.06.2007, ukončení: 10.08.2007
  Detail

  Analýza provozních vlastností předřadníku Philips HF DALI 224 TL5 220-240 a jeho zapojení ve svítidle HALLA 40-011A-4024D., zahájení: 01.05.2007, ukončení: 20.06.2007
  Detail

  Měření křivek svítivosti svítidla NSV01. , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 05.03.2007
  Detail

 • 2006

  Inovace laboratoře světelné techniky, projekt FRVŠ, kategorie A, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  Inovace laboratoře elektrických sítí, zahájení: 31.03.2003, ukončení: 31.12.2004
  Detail