Project detail

Studie řešení testovacích procedur se sekvencemi a algoritmy pro ověřování shody a souladu střídačů výroben v laboratoři EG.D

Duration: 25.07.2022 — 30.11.2022

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2022-07-25 - 2022-11-30)

On the project

Specifikace technického rozměru studie je rozdělena na následující části: 1) procedury zkoušek shody resp. souladu podle prEN 50549, směrnice EC RfG v národní specifikaci dle PPDS P4 a připojovacích podmínek EG.D; 2) revize metodiky a procedur používaných testovacím pracovištěm EG.D; 3) zavedení navržených zkušebních procedur na pracovišti.

Description in English
The specification of the technical dimension of the study is divided into the following sections: 1) conformity test procedures according to prEN 50549, EC RfG in national specification according to PPDS P4 and connection conditions EG.D; 2) revision of the methodology and procedures used by the EG.D test facility; 3) implementation of the proposed test procedures at the site.

Keywords
Testovací systém, FVE, RfG, PPDS

Key words in English
Test system, PV generating units, RfG directive, PPDS regulation

Mark

SR182257090

Default language

Czech

People responsible

Dvořáček Jiří, Ing. - fellow researcher
Klusáček Jan, Ing. - fellow researcher
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Morávek Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vojtek Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vrána Michal, Ing. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2022-07-25 - not assigned)
division-EEN-CVVOZE
- (2022-07-25 - not assigned)

Results

DRÁPELA, J.; VOJTEK, M.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M. Procedury zkoušek shody (souladu) komponent a výrobních jednotek pro výrobní moduly na základě prEN 50549-10. Brno: VUT v Brně, 2022. s. 1-73.
Detail