prof. Ing.

Jiří Drápela

Ph.D.

FEEC, UEEN – Professor

+420 54114 6211
drapela@vut.cz

Send BUT message

prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.

Creative activities

 • MACHÁČEK, J.; PROCHÁZKA, Z.; DRÁPELA, J.: Solar_measuring; Systém pro měření a sběr dat ze solárních systémů. Program je umístěn na serveru VUT v Brně a na lokálním počítači ÚEEN FEKT VUT v Brně.. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/laboratory-of-unconventional-energy-conversion/index.php. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/laboratory-of-unconventional-energy-conversion/index.php, number of downloads: 1
  Detail

 • DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: OBFv1.1..25/12-2010; Objektivní měřič blikání. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582, number of downloads: 2
  Detail

 • DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: FCMSv1.0.1.1/12-2010; Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J.: VPD-Flikrmetr v1-0812; Měřič blikání založený na detekci vrcholové hotnoty napětí. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/276-voltage-peak-detection-flickermeter. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/276-voltage-peak-detection-flickermeter. (funkční vzorek)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/products/276-voltage-peak-detection-flickermeter, number of downloads: 1
  Detail

 • DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: PVsim_v130512; Small scale off-grid photo-voltaic system simulator. http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/56-small-scale-off-grid-photo-voltaic-system-simulator. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/56-small-scale-off-grid-photo-voltaic-system-simulator. (software)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/56-small-scale-off-grid-photo-voltaic-system-simulator, number of downloads: 2
  Detail

 • IEEE P1789 Working Group: IEEE Std 1789™-2015; IEEE Std 1789™-2015. IEEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs for Mitigating Health Risks to Viewers. https://standards.ieee.org/findstds/standard/1789-2015.html. URL: https://standards.ieee.org/findstds/standard/1789-2015.html. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
  https://standards.ieee.org/findstds/standard/1789-2015.html, number of downloads: 1
  Detail

 • IEEE Std 1453 Working Group: IEEE Std 1453™-2015; IEEE Std 1453™-2015. IEEE Recommended Practice for the Analysis of Fluctuating Installations on Power Systems. https://standards.ieee.org/findstds/standard/1453-2015.html. URL: https://standards.ieee.org/findstds/standard/1453-2015.html. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
  https://standards.ieee.org/findstds/standard/1453-2015.html, number of downloads: 1
  Detail

 • DRÁPELA, J.: FlickerSimulatorSW_V2015; Řídící a měřící SW pro Flikr Simulátor. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, SA7.72. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/61-flicker-simulator. (software)
  http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/61-flicker-simulator, number of downloads: 2
  Detail

 • DRÁPELA, J.: IEC/TR 61547-1 ed.1; IEC/TR 61547-1 ed.1: © 2015. Equipment for general lighting purposes — EMC immunity requirements. Part 1: An objective voltage fluctuation immunity test method. https://webstore.iec.ch/publication/22344. URL: https://webstore.iec.ch/publication/22344. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
  https://webstore.iec.ch/publication/22344, number of downloads: 1
  Detail

 • KRAUS, J.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.: ENVIS v1.8; SW pro modulární měřící systém ENVIS v1.8. KMB systems, s.r.o. Dr. Milady Horákové 559, 46006 Liberec, Česká republika. URL: http://www.kmb.cz/index.php/cs/novinky/th01020327-ac-dc. (software)
  http://www.kmb.cz/index.php/cs/novinky/th01020327-ac-dc, number of downloads: 1
  Detail

 • DRÁPELA, J.; VRÁNA, M.: LaFliDA v1; LaFliDA SW (Lamp Flicker Diagnostics and Analysis SW ). - OSRAM Česká republika s.r.o., Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál, IČ: 25863321 (Jaromír Žíla) - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, m.č. 7.08. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/en/sw-laflida. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/en/sw-laflida, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; VRÁNA, M.; NEKVAPIL, J.: LM02; Light sensor LM02. - OSRAM Česká republika s.r.o., Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál, IČ: 25863321 (Jaromír Žíla) - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, m.č. 7.08. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/light-sensor-lm02. (prototyp)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/light-sensor-lm02, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; RADIL, L.; TOPOLÁNEK, D.; MORÁVEK, J.: PQIndex monitor v1.0; SW monitor kondice distribuční soustavy. Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-monitor-kondice-distribucni-soustavy. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/sw-monitor-kondice-distribucni-soustavy, number of downloads: 0
  Detail

 • PROCHÁZKA, K.; KYSNAR, F.; HROUDA, J.; HOJDAR, K.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.: DNSim; Simulátor DS pro výcvik a certifikaci personálu. - EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice - Ústav elektroenergetiky, FEKT, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/simulator-ds-pro-vycvik-certifikaci-personalu, number of downloads: 0
  Detail

 • VOJTEK, M.; DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; KYSNAR, F.: CAS-SW v5.1; Software pro ověření souladu výrobního modulu nebo zařízení s požadavky z dat měření. TN01000007/15-V2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-overeni-souladu-vyrobniho-modulu-nebo-zarizeni-s-pozadavky-z-dat-mereni. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/software-pro-overeni-souladu-vyrobniho-modulu-nebo-zarizeni-s-pozadavky-z-dat-mereni, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; VRÁNA, M.; KOVAL, F.; VRTAL, M.; RADIL, L.: CTS-EGD-2021; Soubor rozvaděčů pro specializovaný testovací systém určený pro testování souladu výrobních modulů v kategorii A1 a jejich zařízení. EG.D, a.s., Spínací stanice EG.D, Máchova, 370 01 České Budějovice. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/CTS-EGD-2021. (poloprovoz)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/CTS-EGD-2021, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; VRÁNA, M.; MOTYČKA, M.; KOVAL, F.: LIGTH SCOPE LS03; LIGHT SCOPE LS03 se senzorem LM03. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, m.č. 7.27. ZVS Impex, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/light-scope-ls03. (prototyp)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/light-scope-ls03, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; VRÁNA, M.; MOTYČKA, M.: TraLux v1.1; TraLux SW (Transient Luxmeter software). (1) ZVS Impex, a.s., Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko. (2) Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, m.č. 7.27.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/en/sw-tralux. (software)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/en/sw-tralux, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; MORÁVEK, J.; RADIL, L.; KOVAL, F.: ISIM-r316; ISIM-r316 třífázová vztažná impedanční síť 16 A. - EG.D, a.s., Laboratoř čisté energetiky, České Budějovice. - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ústav elektroenergetiky, Technická 3082/12, 61600 Brno, m.č. 7.08.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/isim-r316. (prototyp)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/isim-r316, number of downloads: 0
  Detail

 • DRÁPELA, J.; DVOŘÁČEK, J.; MORÁVEK, J.; VOJTEK, M.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; MANHALTER, M.; ONDEREK, A.; ŠTÍCHA, P.; KRATOCHVÍL, P.; HRUŠKA, T.: TK04010060-V1; Metodika ověřování a prokazování souladu výroben s požadavky. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město, odbor elektroenergetiky a teplárenství MPO ČR.. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky. (metodika schválená)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-overovani-a-prokazovani-souladu-vyroben-s-pozadavky, number of downloads: 0
  Detail

 • RADIL, L.; DRÁPELA, J.; KLUSÁČEK, J.; PODHRADSKÝ, J.; PELC, J.; BUREŠ, J.; SVOBODA, O.: CK02000099-V1; Metodika určující podmínky a parametrizaci provozu měničů AC/AC v nových nebo rekonstruovaných TNS 25 kV, 50 Hz s požadavky provozovatelů DS. Ministerstvo dopravy (MDO), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ:66003008, odbor 0730 - Odbor kosmických aktivit a nových technologií. URL: https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-urcujici-podminky-parametrizaci-provozu-menicu-acac-v-novych-nebo-rekonstruovanych-tns-25. (metodika schválená)
  https://www.ueen.fekt.vut.cz/metodika-urcujici-podminky-parametrizaci-provozu-menicu-acac-v-novych-nebo-rekonstruovanych-tns-25, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.