Project detail

Školení: Kvalita elektrické enegie v podmínkách aktivních distribučních sítí, ČEZ Distribuce, a.s.

Duration: 01.10.2021 — 27.10.2021

Mark

HS182136016

Default language

Czech

People responsible

Klusáček Jan, Ing. - fellow researcher
Koval Filip, Ing. - fellow researcher
Drápela Jiří, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2021-10-01 - 2021-10-27)

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2021-09-30 - 2021-10-27)