Organizační struktura

Rada pro transfer technologií

  • Rada pro transfer technologií je stálým poradním orgánem rektora.

Kontaktní údaje

Rada pro transfer technologií
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Bc. Jiřina Kapcárová