Organizační struktura

Rada pro transfer technologií

  • Rada pro transfer technologií VUT je zřízena za účelem zajištění odborných stanovisek k vybraným otázkám transferu znalostí na VUT. Jejím zřizovatelem je rektor.

Kontaktní údaje

Rada pro transfer technologií
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Bc. Jiřina Kapcárová