• Rada pro sport je stálým poradním orgánem rektora.

Kontaktní údaje

Rada pro sport
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Bc. Jiřina Kapcárová