• Účelem činnosti Rady pro sport VUT je poradenství rektorovi v oblasti rozvoje sportovních aktivit na VUT, včetně zapojení VUT do inciativ se sportem spojených.

Kontaktní údaje

Rada pro sport
Vysoké učení technické v Brně

Přehled častých čísel