Organizační struktura

Redakční rada časopisu Události na VUT

Redakční rada se podílí na obsahu univerzitního časopisu Události na VUT. Dohlíží nejen na prvotní návrh každého čísla, ale i na jeho finální podobu těsně předtím, než jde do tisku. Redakční rada rovněž zasedá a rozhoduje při redesignu a dalších důležitých změnách časopisu.

Kontaktní údaje

Redakční rada časopisu Události na VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková