Organizační struktura

Redakční rada časopisu Události na VUT

Účelem činnosti Redakční rady časopisu Události na VUT je příprava a připomínkování obsahu časopisu, kontrola jednotlivých vydání a propagace jeho náplně. Jejím zřizovatelem je rektor. Její jednací řád je upraven Směrnicí č. 5/2021.

Kontaktní údaje

Redakční rada časopisu Události na VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková