Organizační struktura

Knihovní rada VUT

Kompetence

Knihovní rada je poradním orgánem rektora, který se vyjadřuje ke strategii a programům rozvoje knihovnických a informačních služeb na VUT a jejich finančnímu zabezpečení. Knihovní rada sleduje profilováni informačních zdrojů vzhledem ke koncepci rozvoje VUT a státní informační politice ve vzděláváni, zpracovává materiály a formuluje doporučení v dané oblasti. Knihovní rada koordinuje činnost v oblasti knihovnických a informačních služeb.

Kontaktní údaje

Knihovní rada VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Kamil Gregorek, MBA