Poradenství

INTERNÍ PORADENSTVÍ NA VUT

Psychologické poradenství poskytuje odbornou psychologickou pomoc studujícím na VUT.
Samotné podněty neřeší, ale předávají je se svolením Koordinátorce pro oblast sociálního bezpečí na VUT.

PORADENSKÉ CENTRUM ICV VUT

Poradenské centrum vám může pomoci při řešení osobních problémů nebo pokud potřebujete nasměrovat, zorientovat se sami v sobě nebo se snažíte rozvíjet svou osobnost a schopnosti.
Pro domluvu termínu konzultace využijte prosím formulář, případně volejte na číslo +420 771 279 841, všechny kontakty najdete zde.
Telefonní linka je obsluhována v maximální možné míře v pracovní dny mezi 8 a 16 hodinou.

PORADENSKÉ CENTRUM ALFONS

Poradenské centrum ALFONS je součástí ICV VUT a jeho posláním je poskytovat podpůrné služby studujícím i uchazečům se specifickými potřebami.

Telefon: +420 541 142 929, e-mail: alfons@vutbr.cz / všechny kontakty najdete zde.
Alfons nabízí i sociálně-právní poradenství S-kompas. Právní a sociálně-právní poradenství, je určeno především studujícím, ale obracet se mohou i zaměstnanci.

Co jsou specifické potřebami:

 • specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, porucha pozornosti);
 • zdravotní znevýhodnění (sluchové, zrakové, pohybové, porucha autistického spektra);
 • psychické obtíže (deprese, úzkostné stavy, schizofrenie aj.);
 • jiné zdravotní obtíže (chronické somatické onemocnění aj.).

EXTERNÍ PODPORA

 • Psychiatrická klinika FN Bohunice+ 420 532 232 078 (nonstop) - akutní krizová pomoc, poradensko-konzultační pomoc.
 • Linka bezpečí: Bezplatná tel. linka 116 111 (nonstop) / pomoc@linkabezpeci.cz - pomoc pro mládež a studující do 26 let.
 • Linka první psychické pomoci: Bezplatná tel. linka 116 123 (nonstop) - krizová pomoc pro dospělé.
 • Persefonatel.: 737 834 345; poradna@persefona.cz - řeší problematiku domácího a sexuálního násilí včetně pomoci obětem.
 • Bílý kruh bezpečí – Bezplatná tel. linka 116 006 (nonstop) - pomáhá obětem trestných činů včetně sexuálního násilí.
 • proFem (CZ/EN) – tel.: 608 222 277; poradna@profem.cz - pomáhá obětem sexuálního násilí, pořádá vzdělávací akce.
 • Rosa centrumBezplatná tel. linka 800 605 080 - pomáhá ženám – obětem domácího násilí.
 • Iniciativa nahlas – Studentská iniciativa v rámci Univerzity Karlovy zabývající se problamatikou sexuálního obtěžování.
 • VZP - Seznam terapeutů v JMK
 • Centrum duševního zdraví v Brnětel.: +420 733 643 379 / 7:30-18:00 - psychiatrická nemocnice.
 • KONSENT – Zabývá se problematikou sexuálního násilí a jeho prevence.

Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová