KOORDINÁTORKA PRO SOCIÁLNÍ BEZPEČÍ NA VUT

Oprávněná přijímat podněty/oznámení na výskyt nežádoucích jevů na univerzitě a dále je řešit.

Ing.

BohdanaŠlégrová

Koordinátorka sociálního bezpečí na VUT (ombudsperson)

+420 54114 5248
+420 773 764 880
slegrova@vutbr.cz
socialnibezpeci@vutbr.cz


SEZNAM SCHRÁNEK DŮVĚRY NA VUT/TRUST BOX - BUT

SEZNAM SCHRÁNEK/TRUST BOX
ZAMĚSTNANCI I STUDUJÍCÍ MOHOU VYUŽÍT KTEROUKOLIV SCHRÁNKU DŮVĚRY.

KONTAKTNÍ OSOBY NA FAKULTÁCH A SOUČÁSTECH

OPRÁVNÉNI PŘIJÍMAT PODNĚTY/OZNÁMENÍ na výskyt nežádoucích jevů na univerzitě a dále je postoupit k řešení Koordinátorce pro sociální bezpečí na VUT.

Dále je ustanovena KOORDINAČNÍ SKUPINA pro HRS4R/HR Award, která je jmenována i pro plnění cílů vyplývajících z Plánu genderové rovnosti VUT 2022-2024 (PGR, tzv. GEP) a pro řešení problematiky nastavení koncepce Sociálního bezpečí na VUT.


FAST – FAKULTA STAVEBNÍ


FSI – FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ


FEKT - FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ


FA - FAKULTA ARCHITEKTURY


FCH – FAKULTA CHEMICKÁ


FP – FAKULTA PODNIKATELSKÁ


FAVU – FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ


FIT – FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ


ÚSI – ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ


CESA - CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT


CEITEC VUT - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT


REKTORÁT A SOUČÁSTI


KAM – KOLEJE A MENZY

    Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová